Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 11: Ang Panalangin ni Don Juan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 11: Ang Panalangin ni Don Juan

Sa kabanatang ito, ang tanging sandalan na lamang ni Don Juan ay ang kanyang mga panalangin. Sa hirap at pagsubok na kanyang kinakaharap, itinaas niya ang kanyang mga hiling at dasal sa Mahal na Birhen – na sana’y mabigyan ng higit pang buhay ang kanyang may sakit na ama, at sana’y tuluyan na itong magpagaling.

Ipinaalala rin ni Don Juan sa kanyang sarili na handa siyang ipagkaloob ang Ibong Adarna sa kanyang mga kapatid kung ito ang kanilang ninanais, na hindi na kinakailangang maghasik pa ng pagtataksil. Kahit pa siya’y nagdurusa, hindi niya nalilimutan ang kanyang ama na may karamdaman, ang kanyang ina na lubos niyang kinapapanabikan, ang kaharian na kanyang kinalakhan, at ang bayang kanyang sinilangan.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 11

  • Don Juan

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 11

Ang kabanatang ito ng Ibong Adarna ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang aral at mensahe. Una, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng panalangin bilang sandalan sa oras ng pangangailangan at krisis. Ipinapakita ni Don Juan ang kanyang malalim na pananampalataya at pag-asa sa tulong ng langit sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap.

Pangalawa, ipinapahayag ng kabanata ang kahalagahan ng pagiging bukas at mapagbigay. Handa si Don Juan na ipagkaloob ang Ibong Adarna sa kanyang mga kapatid, na nagpapakita ng kanyang kabutihan ng kalooban at pagbibigayan bilang isang miyembro ng pamilya.

Pangatlo, sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi nakakalimutan ni Don Juan ang kanyang mga mahal sa buhay – ang kanyang may sakit na ama, ang kanyang ina na lubos niyang kinapapanabikan, at ang kanyang bayang sinilangan. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya at bayan, kahit sa harap ng mga pagsubok.

Sa huli, ang kabanata ay nagtuturo din ng aral na ang tunay na kabayanihan at kagitingan ay hindi lamang sa pagharap sa mga pagsubok kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kabutihan at katapatan, kahit sa harap ng mga pagsubok.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 11 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Ibong Adarna Kabanata 16 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 15 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 14 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 13 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 12 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 10 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 9 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 8 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 7 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 6 Buod, Mga Tauhan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link