Ibong Adarna Kabanata 32 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 32: Ang Ikalawang Pagsubok ng Hari. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 32: Ang Ikalawang Pagsubok ng Hari

Nagtagpo muli ang mga tauhan na sina Don Juan at Haring Salermo upang harapin ang ikalawang hamon. Nagpakita ng prasko ang haring may laman na labindalawang negrito at ito’y pinakawalan sa malawak na karagatan. Ang misyon ni Don Juan ay ang muling mahuli ang mga ito at isilid ulit sa prasko, sa layuning maiharap ito sa hari kinaumagahan at maiwasan ang parusang kamatayan.

Sa kanyang pangamba na hindi niya magagampanan ang napakahirap na hamon, nagpayo si Maria Blanca kay Don Juan. Sa ikaapat ng madaling araw, dalhin siya sa tabing dagat at dito’y gagamitin ni Maria Blanca ang kaniyang mahika upang utusan ang mga negrito na bumalik sa prasko, at kung hindi’y magdaranas sila ng kaniyang galit.

Naging matagumpay ang kanilang plano at kinaumagahan, naipakita ni Don Juan sa hari ang prasko na may laman na labindalawang negrito. Sa kabila ng tagumpay na ito, nagalit ang hari dahil hindi pa rin niya magawang kitilin ang buhay ni Don Juan, kaya’t nag-isip ito ng mas mabigat na hamon.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 32

  • Don Juan
  • Maria Blanca
  • Haring Salermo
  • Labindalawang Negrito

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 32

Ang kabanatang ito ng Ibong Adarna ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang moral na aral. Sa harap ng mga hamon at pagsubok, ang kahalagahan ng tibay ng loob, tiwala sa sarili, at ang pagpapahalaga sa tulong ng iba ay mahalagang elemento para sa tagumpay. Hindi lamang ito ukol sa kahandaan ni Don Juan na harapin ang mga pagsubok, ngunit nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan o kakampi, na katulad ni Maria Blanca, na handang tumulong at magbigay suporta sa mga panahon ng pangangailangan.

Bukod dito, ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig din ng tema ng katarungan at karma. Ipinakita na ang pagiging mabangis, mapanlamang, at walang habag ng hari ay hindi nagbubunga ng mabuting resulta. Sa halip na mapatay si Don Juan, nagiging matagumpay ito sa mga hamon na ibinibigay sa kanya. Ito ay nagpapakita na sa huli, ang kabutihan ay nagtatagumpay laban sa kasamaan.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 32 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link