Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 7 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 7 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 7: Ang Ibong Adarna. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 7: Ang Ibong Adarna

Sa Kabanata 7 ng Ibong Adarna, naatim ni Don Juan ang mahiwagang ibon matapos ang maingat at mahabang pag-aabang sa ilalim ng puno ng Piedras Platas.

Sa kabila ng matinding antok na dulot ng nakaka-hypnotize na awit ng ibon, hindi ito nagtagumpay na mapatulog si Don Juan dahil sa tulong ng payo ng ermitanyo. Upang magpatuloy na gising, nilaslas ni Don Juan ang kanyang mga palad at pumiga ng dayap sa bawat sugat, na nagdulot ng sakit ngunit nagmulat sa kanya. Bawat laslas na ito ay naging patunay ng katapangan at tiyaga niya.

Pagkatapos ng pitong kanta ng Adarna, ito ay natulog at naging daan ito para makuha ni Don Juan ang ibon gamit ang gintong sintas. Sa huli, dinala niya ito sa dampa, at iniabot ang Adarna sa ermitanyo upang ikulong sa hawla.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 7

  • Don Juan
  • Ibong Adarna
  • Ermitanyo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 7

Ang kabanatang ito ng Ibong Adarna ay nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang aral sa buhay. Una, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tiyaga at determinasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi bumitaw si Don Juan sa kanyang misyon na hulihin ang Ibong Adarna. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon na malampasan ang mga balakid sa kanyang landas.

Pangalawa, ipinapakita rin ng kuwentong ito ang kahalagahan ng mga matalinong payo at gabay mula sa may mas maraming kaalaman o karanasan. Ang mga tagubilin na ibinigay ng ermitanyo kay Don Juan ang naging daan upang magtagumpay siya sa kanyang misyon. Ito ay nagpapakita na hindi tayo dapat matakot na humingi ng tulong o payo lalo na kung ito ay makakatulong sa atin upang magtagumpay.

Panghuli, tayo ay tinuturuan din ng kahalagahan ng sakripisyo. Si Don Juan ay sumailalim sa sakit ng pitong sugat para lamang makuha ang Ibong Adarna. Sa kanyang ginawang sakripisyo, naipakita niya ang kahalagahan ng pagtitiis para sa isang mas malaking layunin o adhikain.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 7 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link