Noli Me Tangere Kabanata 39 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 39 – Si Donya Consolacion. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 39 – Si Donya Consolacion

Sa kabila ng prusisyon, tanging ang bahay ng alperes at kanyang asawa na si Donya Consolacion ang hindi nakisali sa pagbibigay-galang. Ang alperes ay nag-utos na hindi lumabas ang kanyang asawa dahil sa kahihiyan na maaaring idulot nito sa Kapitan Heneral. Si Donya Consolacion ay hindi naaapektuhan ng mga panlalait at tsismis tungkol sa kanya, dahil sa pagiging asawa ng alperes at reyna ng mga gwardiya sibil.

Narinig ni Donya Consolacion ang awit ni Sisa mula sa kulungan at ipinatawag ito upang awitin muli ang kanta. Subalit sa hindi pagsunod ni Sisa, inilabas ni Donya Consolacion ang galit sa kaawa-awang babae. Inutusan niya ang gwardiya sibil na paakyatin si Sisa ngunit sa pagkanta nito ng isang malungkot na awit ng pag-ibig, unti-unti siyang naantig. Sa kabila ng pagiging kritiko, napangiti rin ang Donya sa pagpapakita ni Sisa ng galing sa musika.

Nang hindi sumunod si Sisa sa utos ni Donya Consolacion na sumayaw, nagalit muli ang huli at nilatigo si Sisa, na humantong sa pagkahubad ng damit at pagdugo ng mga sugat nito. Sa pagdating ng alperes, nagalit ito sa asawa at inutusan ang isang kawal na alagaan at gamutin si Sisa upang ihanda sa paghaharap kay Ibarra kinabukasan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 39

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-39 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Donya Consolacion
  • Alperes
  • Sisa
  • Gwardiya Sibil

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 39

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 39 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at pagmamalupit ng mga nasa mataas na posisyon sa lipunan. Ipinapakita rito na hindi lahat ng may kapangyarihan ay marunong gumamit nito ng tama at makatarungan. Sa kaso ni Donya Consolacion, imbes na gamitin ang kanyang impluwensya upang tumulong sa kapwa, ginamit niya ito upang magpakita ng kapangyarihan at magmalupit sa iba.
  • Nagbibigay-diin din ang kabanata na ang tunay na kagandahan ay hindi nakukuha sa pagkakaroon ng posisyon o kapangyarihan, kundi sa pagiging mabuting tao at pagbibigay ng kahalagahan sa kapwa. Sa kabila ng panlalait sa kanya, nanatili si Sisa na mabuti at malambot ang puso.
  • Sa huli, ang kabanata ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at paggalang sa ibang tao, anuman ang kanilang estado sa lipunan. Maaari ring ituring na paalala ang kabanata sa kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagsasakripisyo at pagtitiis na pinapakita ni Sisa ay nagbibigay ng inspirasyon at huwaran sa mga mamamayan na ipaglaban ang kung ano ang tama at makatarungan, kahit pa mahirap ang sitwasyon.
  • Ang kabanata ay nagpapahiwatig din ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Bagaman dinanas ni Sisa ang pagmamalupit ni Donya Consolacion, ang kanyang kakayahan sa musika ay nagbigay ng panandaliang kasiyahan at kaluwagan sa puso ng Donya. Ang pagdating ng alperes at pag-aalaga sa kanya ay nagbigay ng pagkakataon para sa kanyang paghilom at pagpapatuloy sa kanyang buhay.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 39 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 40 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 41 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 42 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 38 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 37 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 36 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 35 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 34 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
10 Shares
10 Shares
Share via
Copy link