Home » Articles » 6 Simple Steps sa Pagbili ng Lupa sa Pilipinas

6 Simple Steps sa Pagbili ng Lupa sa Pilipinas

Step 1: I-Verify ang Titulo

Una sa lahat, kapag may ahente o may-ari ng lupa na nagsasabing pinagbibili nila ang kanilang lupa, ang unang hakbang ay kunin ang kopya ng titulo. Mahalaga na mag-imbestiga sa Register of Deeds gamit ang kopya ng titulo upang masiguradong malinis ito at walang mga nakabinbing isyu tulad ng mga utang o iba pang claim. Dapat eksaktong katugma ang kopya mo sa nasa Register of Deeds upang malaman kung may problema, peke, o anumang pasanin ang lupa.

Step 2: Relocation Survey

Kumuha ng Geodetic Engineer para magsagawa ng relocation survey sa mga boundaries ng lupa. Ito ay para masiguradong tama ang aktwal na sukat ng lupa at walang mga istruktura o bakod mula sa katabing lote na lumalagpas sa property na bibilhin mo.

Step 3: Deed of Sale

Kapag nakumpirma mo nang walang problema ang lupa at ito’y nasa maayos na kalagayan, mag-eexecute kayo ng Deed of Sale o “Kontrata ng Pagtitinda.” Ang kontratang ito ay pipirmahan ng nagtitinda at bumibili at dapat ipa-notarize upang maging legal.

Step 4: Pagbabayad ng Documentary Stamps

Sa loob ng isang buwan mula sa pagkaka-notarize ng Deed of Sale, kailangan magbayad ng unang bayad na tinatawag na Documentary Stamps. Ito ay dapat bayaran bago matapos ang buwan ng pagpipirma ng kontrata.

Step 5: Pagbabayad ng Capital Gains Tax

Ang nagtitinda ang magbabayad ng Capital Gains Tax sa BIR dahil kumita siya sa bentahan. Ang BIR ang mag-iissue ng Certificate of Authority to Register, na nagpapatunay na bayad na ang lahat ng buwis at maaari nang ilipat ang pangalan ng titulo sa bumili.

Step 6: Transfer of Ownership

Kapag nakuha mo na ang Certificate of Authority to Register, dalhin ito sa Register of Deeds para sa huling yugto ng proseso. Magbabayad ka ng Transfer Fees na hindi masyadong mahal. Matapos ito, kukunin ng Register of Deeds ang lahat ng kinakailangang dokumento at isusurender ang owner’s copy ng titulo. Maghintay at kailangan ng follow-up dahil maaaring matagalan ang proseso sa Register of Deeds.

Source: Cebu Surveying Services

FAQs

Ano ang mga pangunahing hakbang bago bumili ng lupa sa Pilipinas?

Ang pangunahing hakbang ay ang pag-verify ng titulo, relocation survey, pag-execute ng Deed of Sale, pagbabayad ng Documentary Stamps, pagbabayad ng Capital Gains Tax, at transfer of ownership.

Bakit mahalaga ang pag-verify ng titulo?

Mahalaga ang pag-verify ng titulo upang masiguradong malinis ito at walang mga nakabinbing isyu tulad ng mga utang o iba pang claim.

Ano ang Deed of Sale?

Ang Deed of Sale o “Kontrata ng Pagtitinda” ay isang legal na dokumento na naglalahad ng kasunduan sa pagitan ng nagtitinda at bumibili.

Ano ang Capital Gains Tax?

Ang Capital Gains Tax ay buwis na binabayaran ng nagtitinda dahil sa kita mula sa pagbebenta ng lupa.

Ano ang Certificate of Authority to Register?

Ang Certificate of Authority to Register ay isang sertipikasyon mula sa BIR na nagpapatunay na bayad na ang lahat ng buwis at maaari nang ilipat ang pangalan ng titulo sa bumili.

0 Shares
Share via
Copy link