Home » Articles » Japan in Tagalog: Best translation of the English word ‘Japan’ in Tagalog

Japan in Tagalog: Best translation of the English word ‘Japan’ in Tagalog

Curious about how to say “Japan” in Tagalog? You’re in the right place! In this post, we’ll go over the translation of “Japan” and give you examples of how to use it correctly.

Translation Highlight:
The best translation for the English word “Japan” in Tagalog is Hapon. In Tagalog, the term “Hapon” can refer to both the country of Japan and the people or things related to Japan. It is essential to understand the context in which it is used to avoid confusion.

Table of Contents

Japan in Tagalog

Noun: Hapon (Japan)

Definition: Refers to the country, Japan, in East Asia, located in the Pacific Ocean.

Example Sentences:

 1. Ang Hapon ay isang arkipelago. (Japan is an archipelago.)
 2. Gusto kong magbakasyon sa Hapon. (I want to go on vacation in Japan.)
 3. Ang Hapon ay may maraming magagandang tanawin. (Japan has many beautiful sceneries.)
 4. Kilala ang Hapon sa kanilang teknolohiya. (Japan is known for its technology.)
 5. Maraming turista ang bumibisita sa Hapon. (Many tourists visit Japan.)
 6. Ang kultura ng Hapon ay napakayaman. (Japanese culture is very rich.)
 7. Mahilig akong kumain ng sushi mula sa Hapon. (I love eating sushi from Japan.)
 8. Ang mga tao sa Hapon ay magalang. (People in Japan are polite.)
 9. Nais kong matutunan ang wikang Hapon. (I want to learn the Japanese language.)
 10. Ang Hapon ay may maraming tradisyonal na templo. (Japan has many traditional temples.)
 11. Maraming festivals sa Hapon tuwing tagsibol. (There are many festivals in Japan during spring.)
 12. Ang Hapon ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. (Japan is one of the leading economies in the world.)
 13. Mahusay ang mga eskwelahan sa Hapon. (Schools in Japan are excellent.)
 14. Gusto kong makita ang cherry blossoms sa Hapon. (I want to see the cherry blossoms in Japan.)
 15. Ang Tokyo ay kabisera ng Hapon. (Tokyo is the capital of Japan.)
 16. Ang Hapon ay mayaman sa kasaysayan. (Japan is rich in history.)
 17. Mahilig magluto ang mga tao sa Hapon. (People in Japan love to cook.)
 18. Maraming mga parke at hardin sa Hapon. (There are many parks and gardens in Japan.)
 19. Ang Hapon ay may napakaepisyenteng sistema ng transportasyon. (Japan has a very efficient transportation system.)
 20. Ang Hapon ay kilala sa kanilang anime at manga. (Japan is known for its anime and manga.)
 21. Ang Mt. Fuji ay isang tanyag na bundok sa Hapon. (Mt. Fuji is a famous mountain in Japan.)
 22. Matatamis ang mansanas sa Hapon. (Apples are sweet in Japan.)
 23. Ang mga samurai ay bahagi ng kasaysayan ng Hapon. (Samurais are part of Japan’s history.)
 24. Maraming sumo wrestler sa Hapon. (There are many sumo wrestlers in Japan.)
 25. Ang mga tao sa Hapon ay napaka-disiplinado. (People in Japan are very disciplined.)

Adjective: Hapon, Hapones (Japanese)

Definition: Describes something related to Japan or its culture, including the people.

Example Sentences:

 1. Mahilig ako sa mga pagkaing Hapones. (I love Japanese food.)
 2. Tinulungan ko ang isang matandang babaeng Hapones kahapon. (I helped an old Japanese woman yesterday.)
 3. Ang Hapones na teknolohiya ay napaka-advanced. (Japanese technology is very advanced.)
 4. Ang wikang Hapon ay kawili-wili. (The Japanese language is interesting.)
 5. Maraming Hapones na turista ang bumibisita sa Pilipinas. (Many Japanese tourists visit the Philippines.)
 6. Ang mga kasuotan Hapones ay magaganda. (Japanese clothing is beautiful.)
 7. Mahilig akong manood ng Hapones na pelikula. (I love watching Japanese movies.)
 8. Ang Hapones na tradisyon ay mayaman at makulay. (Japanese tradition is rich and colorful.)
 9. Masarap ang ramen ng mga Hapon. (Japanese ramen is delicious.)
 10. Ang kultura ng Hapon ay kilala sa buong mundo. (Japanese culture is known worldwide.)
 11. Ang Hapones na seremonya ng tsaa ay napakaespesyal. (The Japanese tea ceremony is very special.)
 12. Napakaganda ng mga hardin ng Hapon. (Japanese gardens are very beautiful.)
 13. Ang Hapones na arkitektura ay kakaiba. (Japanese architecture is unique.)
 14. Maraming turistang Hapones sa Boracay. (There are many Japanese tourists in Boracay.)
 15. Ang edukasyon sa Hapon ay may mataas na kalidad. (Japanese education is of high quality.)
 16. Kilala sa buong mundo ang sumo wrestling ng mga Hapones. (Japanese sumo wrestling is known all over the world.)
 17. Ang cherry blossoms ng mga Hapones ay sikat tuwing tagsibol. (Japanese cherry blossoms are famous during spring.)
 18. Mahilig akong mag-aral ng Hapones na kasaysayan. (I love studying Japanese history.)
 19. Ang Hapones na musika ay masarap pakinggan. (Japanese music is pleasant to listen to.)
 20. Ang Hapones na pamahiin ay bahagi ng kanilang kultura. (Japanese superstitions are part of their culture.)

Dual Meaning of “Hapon”: Afternoon

It’s important to note that the word “hapon” in Tagalog can also mean “afternoon.” This dual meaning can sometimes lead to confusion, but the context of the sentence usually clarifies which meaning is intended.

Noun: hapon (afternoon)

Definition: The time of day between noon and evening, typically from around 12:00 PM to 6:00 PM.

Example Sentences:

 1. Magkikita tayo sa hapon. (We will meet in the afternoon.)
 2. Mahilig akong magbasa ng libro tuwing hapon. (I like to read books in the afternoon.)
 3. Bukas ng hapon na ako makakarating d’yan. (I will be there tomorrow afternoon.)
 4. Nagsisimula ang klase namin ng alas-dos ng hapon. (Our class starts at two in the afternoon.)
 5. Natutulog si Lola tuwing hapon. (Grandma takes a nap every afternoon.)
 6. Maglalaro kami ng basketball mamayang hapon. (We will play basketball this afternoon.)
 7. Gusto kong maglakad-lakad sa parke tuwing hapon. (I like to take walks in the park in the afternoon.)
 8. Pupunta kami sa mall sa hapon. (We are going to the mall in the afternoon.)
 9. Mamayang hapon ay bibili kami ng bigas. (Later in the afternoon we will buy rice.)
 10. Magre-review kami ng mga aralin mamayang hapon. (We will review our lessons this afternoon.)

Conclusion

Understanding the dual meaning of “Hapon” in Tagalog is essential for clear communication. Whether you’re talking about Japan or the afternoon, context is everything. We hope this post has clarified the details of translating “Japan” into Tagalog and shown you how to use it correctly.

Keep practicing and exploring the beautiful language of Tagalog! If you have any questions or feedback, don’t hesitate to reach out to us. We’d love to hear from you!

0 Shares
Share via
Copy link