Home » Articles » Ang Liwanag ng Tala sa Gabi ng Bagyo

Ang Liwanag ng Tala sa Gabi ng Bagyo

Sa isang malayong barangay, kung saan ang mga gabi ay karaniwang tahimik at payapa, isang batang babae na nagngangalang Lia ang laging tumitingala sa langit bago matulog, hinahanap ang pinakamaliwanag na tala, saka nananalangin sa Diyos. Para kay Lia, ang mga tala ay simbolo ng pag-asa at gabay, lalo na sa mga panahong may bagyo at ang langit ay natatakpan ng makapal na ulap.

See also: Ang Pintor na May Magic Brush

Isang hapon, isang malakas na bagyo ang nagbabanta sa kanilang barangay. Habang lumalakas ang hangin at bumubuhos ang ulan, nag-alala si Lia para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at mga kapitbahay.

“Mama, papa, sana’y ligtas tayo sa bagyong ito,” bulong ni Lia habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kurtina samantalang pinagmamasdan ang lumalakas na hangin sa labas.

Sa gabing iyon, habang ang karamihan ay nasa loob ng kanilang mga bahay, nakiusap si Lia sa Diyos na magbigay ng liwanag at pag-asa sa gitna ng bagyo.

“Mahal na Panginoon, bigyan mo po sana kami ng liwanag at pag-asa ngayong gabi,” dasal ni Lia habang nakatingin sa kalangitan at naghahanap ng tala.

Hindi inaasahan, sa gitna ng dilim at malakas na ulan, isang maliit na liwanag ang unti-unting lumitaw sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay naging gabay para sa mga rescuer upang matagpuan ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Sa tulong ng liwanag na iyon, nailigtas ang maraming buhay at naibsan ang takot sa puso ng mga tao.

Pagkatapos ng bagyo, buong pagtataka ng barangay kung ano ang pinagmulan ng liwanag na iyon.

See also: Si Andoy at ang Dragon sa Ilog

“Ano kaya yung liwanag na iyon, Lia? Parang himala,” tanong ng isang kapitbahay na may pagtataka at paghanga sa kanyang mukha.

Si Lia, na may ngiti sa kanyang labi ay tumingala sa langit at nagsabing, “Isang paalala po na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag pa rin na magbibigay ng pag-asa.”

Mula noon, lalo pang pinahalagahan ng mga tao sa barangay ang kahalagahan ng pagkakaisa, pag-asa, at ang paniniwala sa mga himala. Naging inspirasyon si Lia sa kanyang komunidad, na nagpapaalala sa lahat na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na handang magbigay ng gabay at pag-asa, basta’t bukas ang puso at pananampalataya.

Mga Aral:

  • Malaki ang magagawa ng pananampalataya sa Diyos at panalangin.
  • Ang pag-asa ay isang makapangyarihang liwanag na nagbibigay gabay sa atin sa pinakamadilim na panahon.
  • Ang pananampalataya at positibong pananaw ay makakatulong upang malampasan ang anumang pagsubok.
  • Ang himala ay maaaring mangyari kapag tayo ay may malinis na puso at tunay na paniniwala.
0 Shares
Share via
Copy link