Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 39 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 39 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 39: Ang Sumpaan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 39: Ang Sumpaan

Ang pangunahing tauhan na si Don Juan ay nagpasyang iwanan muna si Maria Blanca sa isang nayon habang siya’y nagpapahanda ng magarbong pagsalubong para sa prinsesa sa kanilang palasyo. Bagamat tutol si Maria Blanca, wala itong nagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng prinsipe. Bago siya iniwan, mahigpit niyang pinagbilinan si Don Juan na hindi ito lalapit o titingin man lang sa ibang babae sa palasyo.

Sa pagbalik ni Don Juan sa palasyo, malugod siyang tinanggap ng kanyang ama, si Haring Fernando. Kasabay nito, nakita niya si Prinsesa Leonora, na pitong taon na palang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa pagkakataong ito, biglang nalimutan ni Don Juan ang kanyang pangakong ibinigay kay Maria Blanca. Bukod dito, nalaman din ni Haring Fernando ang ginawang pagtataksil ni Don Pedro kay Don Juan. Dahil dito, hinayaan niya si Donya Leonora na pumili sa pagitan nina Don Juan at Don Pedro bilang kanyang magiging asawa.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 39

  • Don Juan
  • Maria Blanca
  • Haring Fernando
  • Donya Leonora
  • Don Pedro

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 39

Ipinapakita dito ang halaga ng pangako at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa isang pangako. Nagbigay si Don Juan ng pangako kay Maria Blanca na hindi niya ito iiwan at hindi titingin sa ibang babae, ngunit hindi niya ito natupad nang makita niya si Donya Leonora. Nagpapahiwatig ito ng posibilidad ng pagkakalimot o pagtalikod sa mga pangako kapag may mga bagong tukso o pangyayari sa buhay.

Pangalawa, nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng hustisya at integridad. Natuklasan ni Haring Fernando ang kasinungalingan at pagtataksil ni Don Pedro, at ginawa niya ang tama sa pagbigay ng pagkakataon kay Donya Leonora na pumili ng kanyang magiging asawa.

Sa kabuuan, ang Kabanatang 39 ng “Ibong Adarna” ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan, pagiging tapat, at paggalang sa pangako bilang pundasyon ng isang matibay na relasyon at maayos na lipunan.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 39 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link