Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 38 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 38 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 38: Ang Pagtakas sa Reyno Delos Cristales. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 38: Ang Pagtakas sa Reyno Delos Cristales

Sa kabanatang ito ipinakita ang matapang na pagtakas ni Don Juan at Maria Blanca mula sa kaharian ng Haring Salermo. Pinayuhan si Don Juan ni Maria Blanca na kumuha ng kabayo sa ikapitong pinto, ngunit nagkamali siya at nakuha ang kabayo sa ikawalong pinto. Sa kabila nito, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para magsisihan. Nagsimula ang mabilis at intensibong habulan sa pagitan ng hari at ng dalawang tumakas.

Gamit ang kanyang mahika, hinulugan ng prinsesa ng mga karayom ang kanilang daan na agad na naging mga bakal na tinik, at ito’y nagdulot ng pagkaantala sa hari. Sa kasunod na dalawang araw, hindi pa rin naalis ang mga tinik, kaya naman nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay.

Sa kasamaang palad, hinabol muli ng hari ang dalawa. Bilang tugon, hinulugan ni Maria Blanca ng kanyang sabon ang daan at agad itong naging bundok. Nang malapit na muli silang maabutan, hinulugan ng prinsesa ang kanilang daan ng kanyang kohe at ito’y nagmistulang karagatan. Hindi na sila naabutan ni Haring Salermo ngunit isinumpa naman nito ang kaniyang anak na makakalimot at magtataksil sa kaniya si Don Juan sa oras na makabalik ito sa kaharian ng Berbanya.

Nakabalik sa Berbanya ang magkasintahan matapos ang kanilang mahabang paglalakbay. Sa kabilang banda, dahil sa sama ng loob, nagkasakit at namatay si Haring Salermo.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 38

  • Don Juan
  • Maria Blanca
  • Haring Salermo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 38

Sa kabanatang ito ay pinapakita nito ang halaga ng katapangan at determinasyon. Sa kabila ng mga panganib, hindi nag-atubiling takasan ni Don Juan at Maria Blanca ang Reyno Delos Cristales para sa kanilang kalayaan.

Ipinaalala rin nito ang halaga ng mabilis na pag-iisip at pagkakaroon ng mga plano bilang pangangalaga sa sarili. Ang kahandaan ni Maria Blanca na gumamit ng kanyang mahika sa mga kritikal na sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-isip nang mabilis at maging praktikal.

Sa kabilang banda, ang kabanata rin ay nagbabala sa mga epekto ng pagtataksil. Dahil sa kanyang pagtataksil, isinumpa ni Haring Salermo si Don Juan na nagdulot ng matinding sama ng loob sa hari na nagresulta sa kanyang pagkakasakit at kamatayan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga aksyon na ating ginagawa ay may mga kaukulang kahihinatnan.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 38 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link