Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 33 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 33 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 33: Ang Paglipat sa Bundok. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 33: Ang Paglipat sa Bundok

Nagkita muli si Don Juan at Haring Salermo sa hardin upang talakayin ang susunod na pagsubok na ihahain ng hari. Nais ng haring itapat ang bundok sa tapat ng kanyang durungawan para sariwang hangin ang pumasok sa kanyang palasyo. Inatasan niya si Don Juan na isagawa ito bago sumikat ang araw.

Nakaramdam ng pangamba si Don Juan, ngunit muli siyang pinakalma ni Maria Blanca. Sinabi ng prinsesa na siya na ang bahala sa paglipat ng bundok. Sa madaling araw, habang namamahinga si Don Juan, tumungo si Maria Blanca sa bundok at pinalakad niya ito papunta sa Palacio Real gamit ang kanyang mahika.

Nang sumapit ang umaga, nabigla si Haring Salermo sa nakita. Sa harap ng durungawan niya ay matatanaw na ang bundok na inatas niyang ilipat. Hindi siya makapaniwala na muli na namang nalagpasan ni Don Juan ang kanyang inilatag na pagsubok.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 33

  • Don Juan
  • Maria Blanca
  • Haring Salermo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 33

Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng kooperasyon, pagtitiwala, at pang-unawa. Tinuturuan tayo ng kabanata na walang hindi kakayanin kung may pagtutulungan at may pagtitiwala sa isa’t isa. Bagamat si Don Juan ang binigyan ng pagsubok, si Maria Blanca ang tumulong upang malagpasan ito. Ipinapakita rin ng kabanata na ang kagandahang-loob at pagtitiwala ay nagbubunga ng positibong kahihinatnan.

Bukod pa rito, nagpapahiwatig rin ito ng mensahe na ang bawat pagsubok na ating harapin ay may kaukulang solusyon, basta’t may determinasyon tayo na malagpasan ito. Kahit pa ang pinakamalaking bundok, literal man o hindi, ay kayang malipat at malagpasan basta’t may tiyaga, diskarte, at kooperasyon.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 33 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link