Ibong Adarna Kabanata 35 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 35: Ang Nawawalang Singsing. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 35: Ang Nawawalang Singsing

Nagpatuloy ang pagsusumikap ni Don Juan na matugunan ang hiling ng Haring Salermo na mahanap ang kanyang nawawalang diyamanteng singsing. Sinabihan ni Haring Salermo si Don Juan na ang singsing ay matatagpuan sa gitna ng dagat at ilagay sa ilalim ng kanyang unan.

Sa ikasiyam na gabi, nagkita sina Don Juan at Maria Blanca sa banyong paliguan at nagtungo sila sa dagat. Sinabi ni Maria Blanca kay Don Juan na tadtarin siya ng pinung-pino at ihagis sa tubig. Hindi dapat matapon ang kahit anong piraso ng kanyang laman, at dapat gising si Don Juan sa buong oras ng kanilang paghihintay. Lilitaw ang kamay ng prinsesa na may hawak na singsing na dapat makuha ni Don Juan.

Pero sa kabila ng mga pagpapayo ni Maria Blanca, hindi nakayanan ni Don Juan na manatiling gising, at nakatulog siya. Ilan beses nang lumitaw ang kamay ng prinsesa na may hawak na singsing, pero hindi nakuha ni Don Juan ang singsing. Sa huli, muling tinadtad ni Don Juan si Maria Blanca at inihagis sa karagatan, pero sa kasamaang palad, tumalsik ang isang parte ng daliri ng prinsesa. Lumitaw ang kamay ng prinsesa na may hawak na singsing, ngunit wala ang kanyang hintuturo. Nagalit si Maria Blanca kay Don Juan pero hindi rin niya nagawang magalit nang matagal. Sinabi ni Maria Blanca kay Don Juan na gawing tanda ang kanyang kamay na kulang ng isang daliri.

Nang dumating ang umaga, natagpuan ni Haring Salermo ang nawawalang singsing sa ilalim ng kanyang unan, at hindi maipaliwanag ang kanyang pagkamangha.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 35

  • Don Juan
  • Maria Blanca
  • Haring Salermo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 35

Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng maraming aral at mensahe. Una, ito ay nagpapahiwatig na ang katapatan, pagkakasunduan, at pagtutulungan ay susi sa tagumpay. Nangangahulugan ito na kahit gaano kalaki ang hamon na ating kinakaharap, sa tamang panahon at sa tamang paraan, magtatagumpay tayo basta’t nagtitiwala at nagtutulungan tayo.

Pangalawa, ito ay nagbibigay babala sa mga kahalagahan ng pagsunod sa mga panuto. Sa kabila ng mga babala ni Maria Blanca, hindi napigilan ni Don Juan ang kanyang pagkakatulog, na nagresulta sa hindi niya pagkakakuha ng singsing at sa pagkawala ng daliri ng prinsesa.

Pangatlo, ito rin ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapatawad. Kahit na nagalit si Maria Blanca kay Don Juan, hindi ito nagtagal dahil sa kanyang pagmamahal kay Don Juan.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 35 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link