Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 15 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 15 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 15: Ang Muling Paglisan ni Don Juan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 15: Ang Muling Paglisan ni Don Juan

Bago pa man sumapit ang liwanag ng araw, tumalikod na si Don Juan sa kanyang ama at kaharian upang itago ang kanyang sarili. Napagtanto niya na mayroon siyang obligasyon na manatiling nakatago matapos ang kanyang kabiguang pangalagaan ang Ibong Adarna.

Sa pagbukang-liwayway, bumulalas ang pangamba at pagkabahala ng hari sa pagkawala ng ibon sa hawla. Nagpatawag siya ng pulong kasama ang kanyang mga anak. Subalit, sa kanyang pagkakabigo, si Don Juan ay hindi kasama sa dalawa niyang anak na humarap sa kanya.

Sinubukang magsinungaling ng mga prinsipeng Don Pedro at Don Diego, ngunit hindi sila pinaniniwalaan ng kanilang ama, si Haring Fernando. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Don Juan, subalit hindi siya nagtagumpay.

Ayon sa magkapatid na prinsipe, lumaban si Don Juan, at handa na silang lumisan para hanapin ang kanilang bunsong kapatid. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nila natagpuan si Don Juan. Sa huli, nakarating sila sa kabundukan ng Armenya, kung saan naroroon si Don Juan.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 15

  • Don Juan
  • Don Fernando
  • Don Pedro
  • Don Diego

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 15

Ang kabanatang ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang leksyon na ang kabiguang maaring magdulot ng kahihiyan at pagsisisi ay hindi rason upang itakwil ang ating sarili. Kahit na si Don Juan ay nagpabaya sa kanyang tungkulin sa Ibong Adarna, dapat sana ay hindi siya tumakas at sa halip ay humarap sa kanyang mga kamalian.

Ito rin ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay laging lumalabas sa bandang huli. Ang kawalan ng katapatan, gaya ng ginawa nina Don Pedro at Don Diego, ay hindi magtatagumpay. Sa halip, ito ay nagdudulot ng higit na kaguluhan at kahinaan.

Higit sa lahat, ang kabanata ay nagpapakita na ang pagkakaisa ng magkakapatid ay mahalaga sa pagharap sa anumang suliranin. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagkasundong magtulungan sina Don Pedro at Don Diego upang hanapin ang kanilang kapatid na si Don Juan.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 15 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link