Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 26 – Ang Araw Bago ang Pista. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 26 – Ang Araw Bago ang Pista

Ang Kabanata 26 ng Noli Me Tangere ay tumatalakay sa bisperas ng pista sa bayan ng San Diego noong ika-sampu ng Nobyembre. Pinaghandaan ito ng mga tao sa pamamagitan ng paglagay ng palamuti at dekorasyon sa kanilang mga bahay. Naghanda rin ng masasarap na pagkain ang mga mayayaman upang maging masaya ang lahat sa pista, kabilang na ang mga taga ibang bayan.

Naging makulay ang bisperas ng pista dahil sa pagpapaputok ng kwitis, pagbatingaw ng kampana, at tugtugan ng banda ng musiko. Pinalamutian din ang plasa ng San Diego ng arkong kawayan at nilagyan ng tolda ang harapan ng simbahan. May tanghalan din para sa komedya at iba pang palatuntunan.

Kasama sa mga may partisipasyon sa kasayahan sina Kapitan Tiyago, Kapitan Joaquin, at ang intsik na si Carlos. Nakalaan naman si Padre Damaso na magmisa kinabukasan. Samantala, ang mga magsasaka at mahihirap ay naghandog ng kanilang pinaka-mainam na ani para sa mga may-ari ng bukirin.

Sa kabilang dako, tinatapos na ang bahay-paaralan na pinapagawa ni Ibarra sa pamamatnubay ni Nol Juan. Ibinigay ni Ibarra ang lahat ng gastos para dito at tinanggihan ang tulong mula sa mga mayayaman at pari. Ang bahay-paaralan ay mayroong hiwalay na lugar para sa babae at lalaki, lugar para sa pagtatanim, at silid pang-disiplina.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 26

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-26 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Ibarra

Ang pangunahing karakter na nagpapatayo ng isang paaralan. Siya ang pinagmulan ng lahat ng gastusin para sa proyekto at tumatanggi sa tulong mula sa mayayaman at sa mga pari.

Nol Juan

Siya ang naatasan upang mamahala sa proyekto ng pagpapatayo ng paaralan.

Pilosopo Tasyo

Isang matanda at matalinong tao sa San Diego na nagbigay ng payo kay Ibarra na mag-ingat sa mga kaaway na palihim siyang tinitira.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 26

Ang kuwento ay nagaganap sa San Diego, sa panahon ng pista at sa lugar kung saan tinatayo ang paaralan ni Ibarra.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 26

 • Pista – isang malaking pagdiriwang na kadalasan ay alay sa patron ng isang bayan o parokya
 • Banderitas – maliliit na bandila na ginagamit bilang palamuti sa mga kalye tuwing may pista
 • Kontrata – isang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig
 • Silid-aralan – lugar kung saan nag-aaral ang mga estudyante
 • Piitan – isang lugar kung saan nilalagay ang mga tao bilang parusa
 • Palaruan – isang lugar kung saan pwedeng maglaro ang mga bata

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 26

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 26 ng Noli Me Tangere:

 • Ang Kabanata 26 ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga tao sa bayan ng San Diego upang ipagdiwang ang pista. Isa sa mga aral na maaaring makuha rito ay ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikisalamuha sa loob ng isang komunidad.
 • Sa kaso ni Ibarra, ang kabanata ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging independyente at pagkakaroon ng determinasyon sa pagtataguyod ng edukasyon. Hindi niya tinanggap ang tulong mula sa mga mayayaman at pari, na nagpapakita ng kanyang prinsipyo at paninindigan. Isa itong mabuting halimbawa ng pagpapahalaga sa edukasyon at pagtitiyaga sa kabila ng mga hadlang na maaaring maganap.
 • Ang kabanata ay nagpapakita rin ng katotohanan na ang bawat kilos ay may kaakibat na reaksyon mula sa ibang tao. Sa ginawa ni Ibarra, marami ang humanga sa kanya ngunit marami din ang naging palihim na kaaway. Ito ay nagbibigay ng aral na sa bawat desisyon at aksyon na ating gagawin, laging mayroong mga taong magtuturing sa atin bilang kaibigan o kaaway.
 • Ang isa pang aral na maaaring makuha mula sa kabanata ay ang kahalagahan ng pagbibigay at pag-aalay ng ating mga biyaya sa iba. Ang mga magsasaka at mahihirap ay naghandog ng kanilang pinakamainam na ani bilang pasasalamat sa mga may-ari ng bukirin. Ito ay nagpapakita ng pagbibigayan at pagpapahalaga sa kanilang mga kaloob.
 • Sa kabuuan, ang Kabanata 26 ng Noli Me Tangere ay nagbibigay-diin sa pagkakaisa ng komunidad, pagpapahalaga sa edukasyon, at pagtitiyaga sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ay nagpapakita rin ng iba’t ibang panig ng tao, na maaaring maging kaibigan o kaaway, at ang kahalagahan ng pagbibigay at pagpapahalaga sa mga biyaya.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-26 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link