Noli Me Tangere Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 27 – Sa Pagtatakipsilim. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 27 – Sa Pagtatakipsilim

Sa kabanatang ito, handang-handa na si Kapitan Tiago para sa isang malaking kapistahan bilang pagtanggap sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra. Nais ni Kapitan Tiyago na masiyahan ang lahat at mapuri siya kasama ng kanyang mamanugangin. Dahil kilalang-kilala si Ibarra sa Maynila, inasahan ni Kapitan Tiago na mapapansin din siya sa mga pahayagan.

Maraming pagkain at inumin ang inihanda ni Kapitan Tiago mula sa iba’t ibang bansa. Si Maria Clara naman ay binigyan ng mga mamahaling kagamitan. Sa hapon, nagkita na sina Ibarra at Kapitan Tiago. Nagpaalam naman si Maria na mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigang dalaga at niyaya rin nila si Ibarra na sumama sa kanila.

Iniimbitahan din si Ibarra ni Kapitan Tiago na maghapunan sa kanila dahil darating si Padre Damaso, subalit tinanggihan ito ni Ibarra. Habang nasa liwasang bayan, nakasalubong nila ang isang ketongin na pinandidirihan ng iba. Naawa si Maria Clara at ibinigay niya ang iniregalo sa kanya ng kanyang ama sa ketongin. Lumapit naman si Sisa at sinabing nandoon sa kampanaryo ang mga anak ng ketongin.

Sa pagwawakas ng kabanata, napagtanto ni Maria Clara na maraming mahihirap at kapus-palad na tao sa kanilang paligid.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 27

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-27 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Kapitan Tiago

Siya ay isang mayamang tao na naghanda ng handaan. Pangunahing pinagmamalaki niya ang panauhin niyang si Crisostomo Ibarra. Ang papel niya sa kabanata ay isang mapagpakumbabang tagapag-aliw sa kanyang bisita.

Crisostomo Ibarra

Siya ang bida sa nobela na isang edukadong binata at tanyag sa Maynila. Iniimbitahan siya ni Kapitan Tiago sa hapunan kasama si Padre Damaso ngunit nagdahilan si Ibarra na may panauhin din siyang darating.

Maria Clara

Anak ni Kapitan Tiago at ang kasintahan ni Ibarra. Niyaya siya ng mga kababaihan na mamasyal kasama si Ibarra at naawa siya sa isang ketongin sa bayan.

Padre Damaso

Isang pari na bibigyan ng pansin sa hapunan ni Kapitan Tiago.

Sinang

Isang tauhan na isinama nina Maria Clara at Crisostomo Ibarra sa kanilang paglalakad.

Ketongin

Isang mahirap at maysakit na indibidwal na pinakitaan ng kabutihang loob ni Maria Clara.

Sisa

Isang baliw na nanay na lumapit sa ketongin at nagkwento tungkol sa kanyang mga anak.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 27

Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago at sa kalye ng San Diego kung saan naganap ang paglalakad nina Maria Clara at Crisostomo Ibarra.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 27

  • Panauhin – Bisita
  • Manugang – Ang asawa ng anak ng isang tao
  • Sikat – Tanyag o sikat
  • Kasalo – Kasama sa pagkain
  • Panauhin – Bisita
  • Kampanaryo – Ang tore na may kampana sa isang simbahan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 27

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 27 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa – Nagpakita si Maria Clara ng pagmamalasakit sa ketongin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iniregalo sa kanya ng kanyang ama. Ipinakita nito na ang pagtulong sa iba ay mahalaga upang mabawasan ang kanilang paghihirap.
  • Ang kahalagahan ng pagkilala sa katotohanan ng lipunan – Naisip ni Maria Clara na maraming mahihirap at kapus-palad sa kanilang lipunan na hindi niya batid. Ang pagkilala sa katotohanan ay mahalaga upang makatulong tayo sa pag-unlad ng ating lipunan.
  • Ang pagpapahalaga sa pamilya – Makikita rin sa kabanatang ito ang pagpapahalaga ni Kapitan Tiago sa kanyang pamilya, lalo na kay Maria Clara, sa pamamagitan ng paghahanda ng malaking handaan para sa pagbabalik ni Ibarra.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link