Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 15 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 15 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 15 – Ginoong Pasta. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 14 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 15 – Ginoong Pasta

Dinalaw ni Isagani si Ginoong Pasta, isang kilalang abogado at tagapayo ng mga pari sa Maynila, sa kanyang opisina. Layon niyang hilingin ang tulong ni Ginoong Pasta upang maimpluwensiyahan si Don Custodio na suportahan ang kanilang balak.

Inilahad ni Isagani kay Ginoong Pasta ang kanilang adhikain tungkol sa pagtatag ng isang akademya ng Wikang Kastila. Bagama’t nakikinig si Ginoong Pasta, tila wala siyang interes sa mga sinasabi ni Isagani. Samantala, sinusubukan naman ni Isagani na malaman ang reaksyon ng abogado sa kanyang mga sinasabi.

Subalit nabigo si Isagani sa kanyang layunin dahil ipinasya ni Ginoong Pasta na huwag makialam sa usapin dahil sa sensitibo nitong kalikasan. Ayon sa kanya, mas mainam na hayaan na lamang ang gobyerno na kumilos sa ganitong mga bagay.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 15

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-15 Kabanata ng El Filibusterismo:

Isagani

Siya ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito. Isang estudyante na may mabuting intensyon para sa edukasyon at ang nagtatangkang humingi ng tulong kay Ginoong Pasta para maipakilala ang kanilang adhikain sa pagtatag ng akademya ng Wikang Kastila.

Ginoong Pasta

Isa siyang kilalang abogado at tagapayo ng mga pari sa Maynila. Sa kabanatang ito, kinakatawan niya ang isang taong may kapangyarihan ngunit hindi bukas sa pagbabago at sa mga inisyatibong nanggagaling sa mga kabataan.

Don Custodio

Siya ay hindi direktang nabanggit sa mga pangyayari, ngunit mahalaga siya dahil siya ang taong inaasahang maimpluwensiyahan ni Isagani at Ginoong Pasta para suportahan ang kanilang balak.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 15

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa opisina ni Ginoong Pasta sa Maynila.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 15

  • Dinalaw – binisita
  • Layon – pangunahing intensyon o plano
  • Adhikain – pangarap, ambisyon
  • Akademya – isang institusyon ng edukasyon
  • Reaksyon – tugon o sagot sa isang aksyon
  • Nabigo – hindi nagtagumpay
  • Gobyerno – grupo ng tao na may kapangyarihan sa pagpapatakbo ng isang bansa o teritoryo

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 15

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo:

  • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagiging mapagkumbaba at determinado ni Isagani na matupad ang kanilang mithiin. Gayunpaman, ipinakita rin ng kabanata ang realidad na may mga tao na natatakot sa pagbabago dahil sa takot sa mga posibleng kahihinatnan nito.
  • Ang aral na maaring makuha mula rito ay ang pagpupursige sa kabila ng mga pagkabigo at pagtanggap sa realidad na hindi lahat ng tao ay may kaparehong pananaw o interes sa isang adhikain. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga ang pagiging handa sa mga pagsubok at pagpapatuloy ng laban para sa paniniwala.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 15 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 16 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link