Noli Me Tangere Kabanata 20 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 20 – Ang Pagpupulong sa Tribunal. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 20 – Ang Pagpupulong sa Tribunal

Sa kabanatang ito, pinag-usapan ang gaganaping kapistahan at mga programang kaakibat nito, kasama ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Ginanap ang pulong sa tribunal, kung saan nagtipon ang mga makapangyarihan at mayayaman na kinatawan ng dalawang lapian: ang konserbador na pinangungunahan ng Kabesa, at ang liberal na pinamumunuan ni Don Filipo. Dumalo rin sa pulong sina Ibarra at ang guro.

Maraming mungkahi ang ibinato ng bawat panig. Si Don Filipo, bilang kinatawan ng mga liberal, ay nagmungkahi ng malaking tanghalan sa plasa, pagsasagawa ng palatuntunan tulad ng komedya sa loob ng isang linggo, at paglulunsad ng paputok.

Ang Kabesa naman, bilang kinatawan ng mga konserbador, ay nagmungkahi ng mas tipid na pagdiriwang, walang paputok, at pagtatampok ng mga taga-San Diego at mga sariling ugaling Pilipino sa mga pagtatanghal. Subalit, ang mga mungkahi ay hindi pinansin dahil nagkaroon na ng desisyon ang kura ukol sa mga gagawin sa pista.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 20

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-20 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Ibarra
  • Ang guro
  • Kabesa
  • Don Filipo
  • Kapitan Basilyo
  • Ang kura

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 20

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 20 ng Noli Me Tangere:

  • Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagkakaroon ng hidwaan at pagkakaiba sa pagitan ng mga konserbador at liberal na tao sa lipunan. Ang pag-uusap tungkol sa pagdiriwang ng pista at pagtatayo ng paaralan ay nagdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang grupo.
  • Naging makabuluhan ang usaping ito dahil naipakita ang mga pagkakaiba ng mga pananaw at paniniwala ng dalawang pangkat, at kung paano sila nag-iimpose ng kani-kanilang mga mungkahi para sa ikabubuti ng bayan. Gayunpaman, ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang grupo ay naging hadlang sa pagpapatupad ng positibong pagbabago.
  • Ang mensahe ng kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagbuo ng isang mas maunlad na komunidad. Nangangailangan ng pagtanggap sa iba’t ibang pananaw at pag-unawa sa isa’t isa upang makamit ang mga layunin para sa ikabubuti ng bayan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 20 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-20 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 21 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 23 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 25 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 18 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 17 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 16 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 15 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
28 Shares
28 Shares
Share via
Copy link