Noli Me Tangere Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 19 – Mga Karanasan ng Isang Guro. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 19 – Mga Karanasan ng Isang Guro

Sa kabanatang ito, nagkuwento ang isang guro kay Ibarra tungkol sa mga hirap at suliraning kanyang kinakaharap sa pagtuturo sa San Diego.

Inilahad niya ang kawalan ng pondo para sa mga kagamitan sa pag-aaral, ang kawalan ng maayos na silid-aralan, ang konserbatibong pananaw ng mga pari sa pagtuturo, ang patakaran ng simbahan sa mga aralin, at ang kawalan ng pagkakaisa ng mga magulang at mga taong may katungkulan.

Sa kabila ng kanyang pagsisikap na ituro ang mga aralin sa wikang Kastila, pinalabas ni Padre Damaso ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagpalo at pamumura sa mga bata.

Sa bandang huli, ipinangako ni Ibarra na tutulungan niya ang guro upang maiangat ang kalagayan ng edukasyon sa bayan.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 19

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-19 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Ibarra
  • Guro
  • Tinyente Guevarra
  • Don Rafael
  • Padre Damaso

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 19

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 19 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng edukasyon at ang mga balakid na kinakaharap nito sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinapakita rin nito ang malaking papel ng simbahan sa pagpapatupad ng edukasyon at ang pakikialam ng mga pari sa mga bagay na wala naman sa kanilang sakop, gaya ng pagtuturo.
  • Sa kabanatang ito, natutunan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtataguyod ng edukasyon. Hindi lamang ang mga guro, kundi maging ang mga magulang, ang simbahan, at ang gobyerno ay dapat magtulungan upang matugunan ang mga pangangailangan ng edukasyon at maiangat ang kalidad nito. Kailangan ding maging bukas ang bawat isa sa pagbabago at pag-unlad, at isaalang-alang ang kapakanan ng mga bata sa lahat ng oras.
  • Bukod pa rito, ipinapakita ng kabanatang ito ang malaking epekto ng maling pamamaraan ng pagdidisiplina at pagtuturo sa mga mag-aaral. Mahalagang matutunan ng mga guro at magulang na may iba’t ibang paraan ng pagdidisiplina at pagtuturo na hindi nangangailangan ng pagpapahiya, pagpalo, o pamumura. Dapat ay pagtuunan ng pansin ang pagpapahalaga sa dignidad ng bawat mag-aaral at paggabay sa kanila sa kanilang pag-unlad.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 20 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 21 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 23 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 18 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 17 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 16 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 15 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 14 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
13 Shares
13 Shares
Share via
Copy link