Home » Articles » Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang inilatha ni Dr. Jose Rizal. Naisulat ito dahil sa adhikain ng manunulat na mabuksan ang kamalayan ng mga Pilipino sa totoong pamamalakad ng pamahalaan at simbahan.

Upang mas madaling maunawaan ang nobelang ito, ginawa namin ang maikling buod na ito ng Noli Me Tangere. Narito ang aming bersyon ng Noli Me Tangere buod ng buong kwento.

Kung ang iyong hinahanap naman ay ang buod ng bawat kabanata, maari mong tingnan ang “Noli Me Tangere: Buod ng Bawat Kabanata 1-64 kasama ang Talasalitaan.”

Kung gusto mo rin na malaman ang mga tauhan sa nobela, maaari mong bisitahin ang pahinang “Noli Me Tangere: Tauhan at Katangian ng Bawat Isa.”

[lockercat]

Download the PDF version of this post by clicking this link.

[/lockercat]

Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento

Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay isang Pilipino ngunit siya ay pinag-aral ng ama na si Don Rafael sa ibang bansa. Mahigit pitong taon itong tumira sa Europa bago ito muling bumalik ng Pilipinas.

Naghanda ng malaking salu-salo sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang binata. Inimbitahan din ang ilang panauhin katulad nina Padre Damaso, Padre Sibyla, Tinyente Guevarra, Donya Victorina, at ilang may impluwensya sa lipunan.

Ipinahiya ni Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Ibarra ngunit wala itong ginawa bagkus pinagpasensyahan lang niya ang pari. Magalang itong nagpaalam at nagdahilang may ibang pupuntahan.

Si Maria Clara ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago, mayamang taga-Tondo.

Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan pagkatapos dumalo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na muling balikan ang kanilang mga ala-ala. Muling binasa ng dalaga ang liham na binigay ng binate bago pa ito tumungo sa Europa.

Pinuntahan naman ni Ibarra si Tinyente Guevarra bago ito umalis upang ipagtapat ang pagkamatay ng ama. Isinalaysay ng tinyente na naakusahan ang ama na erehe at pilibustero dahil sa hindi nito pagsisimba at pangungumpisal.

Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila sa kasalanang di naman siya ang may gawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis nang magkasakit at kalauna’y namatay ang ama ni Ibarra.

Ipinag-utos ni Padre Damaso sa isang sepulturero na hukayin ang bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga Intsik. Dahil sa lakas ng ulan ay hindi kinaya na buhatin ang bangkay kung kaya’t itinapon nalang ito sa lawa.

Sa kabila ng nangyari ay hindi hinangad ni Ibarra na makapaghiganti, sa halip ipinagpatuloy niya ang adhikain ng ama na makapagtayo ng paaralan.

Naghanda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas. Muli na namang tinira ni Padre Damaso ang binata.

Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil si Ibarra. Kamuntikan na niyang saksakin ang pari kung hindi lang siya napigilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra ay naging ekskumunikado siya.

Sinamantala ni Padre Damaso ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra at inutusan si Kapitan Tiago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Nagpasya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares.

Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Sa tulong ng Kapitan Heneral ay napawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra.

Subalit may mga taong sumalakay sa kwartel at si Ibarra ang pinagbintangan. Kahit walang kasalanan ay dinakip at binilanggo ang binata. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias.

Nabigyan naman ng pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap bago gawin ang planong pagtakas. Doon nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso ang totoong ama ni Maria Clara kung kaya’t tutol ito sa pagmamahalan at planong pagpapakasal ng dalawa.

Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias si Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang gwardiya sibil nasundan pa din ang kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglusong nito sa tubig.

Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon ay hinabol at pinaputukan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asawa si Maria Clara dahil pag-aakalang patay na si Ibarra.

Napagdesisyunan nitong pumasok sa kumbento upang maging isang madre. Napilitang pumayag si Padre Damaso sa dalaga dahil magpapakamatay daw ito pag hindi ito pumayag.

Noche Buena na nang makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra na sugatan at nanghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa.

Bago tuluyang bawian ng buhay ay nanalangin si Elias. Mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pagbukang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita, bilin niya na batiin ito at huwag ding makakalimot sa mga nabulid sa dilim ng gabi.


Kung ang Noli Me Tangere buod ng buong kwento na ito ay nakapagbigay sa iyo ng karagdagang kaalaman at pang-unawa, kami ay malugod na nag-aanyaya na ito’y iyong ibahagi sa iyong mga kaibigan at kaklase. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang nagbabahagi ng kaalaman, kundi ikaw rin ay nagiging instrumento upang lumawak ang kaalaman ng iba tungkol sa mahalagang akdang ito na sumasalamin sa ating kasaysayan.

Huwag ding mag-atubiling ibahagi ang iyong mga opinyon at tanong tungkol sa “Noli Me Tangere” sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento. Kami’y bukas sa mga diskusyon na magpapayaman pa lalo sa ating pagkaunawa sa nobelang ito.

Ang “Noli Me Tangere” ay hindi lamang isang nobela – ito ay salamin ng ating nakaraan at gabay sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman tungkol dito, tayo rin ay nagbibigay-pugay sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.

Mga kaugnay na aralin

Talambuhay ni Jose Rizal: Ang Pambansang Bayani ng Pilipinas

Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere

Noli Me Tangere Summary of the Entire Novel

Noli Me Tangere Characters and their Traits

El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 with Talasalitaan

Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo

37 Shares
Share via
Copy link