Home » Articles » Kalamidad sa Pilipinas: Mga Uri, Epekto, at Paghahanda

Kalamidad sa Pilipinas: Mga Uri, Epekto, at Paghahanda

Malaking hamon ang mga kalamidad na patuloy na dumadating sa ating bansa. Sa bawat pagkakataon na may kalamidad, maraming buhay ang nawawala, ari-arian ang nasusunog, at mga komunidad ang nawawasak. Upang maunawaan natin ang kahalagahan ng paghahanda at kahandaan, ating alamin ang mga iba’t ibang uri ng kalamidad, ang mga epekto nito sa tao at kalikasan, at ang mga paraan ng paghahanda at pagsugpo. Samahan niyo kami sa pagtalakay ngayon tungkol sa mga kalamidad na sumisira sa ating bansa.

Mga Nilalaman

Kalamidad: Pagsusuri

Ano ang Kalamidad?

Ang kalamidad o calamity ay tumutukoy sa mga malalakas at delikadong pangyayari na nagdudulot ng pinsala at pagkawasak sa tao, ari-arian, at kalikasan. Ito ay hindi inaasahan at nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Karaniwan itong nagreresulta sa pagkabigo ng mga komunidad na maagap na maghanda o di kaya ay tumugon sa mga pangyayaring di inaasahan tulad nito.

Sanhi ng Kalamidad

Ang mga kalamidad ay may iba’t ibang sanhi, at ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga upang maiwasan at malunasan ang mga pinsalang dulot nito. Narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi nito:

 1. Global Warming: Ang pag-init ng mundo dahil sa pagtaas ng greenhouse gas emissions ay nagdudulot ng malalang pagbabago sa klima, tulad ng matinding init, bagyo, at pagbaha.
 2. Pagmimina: Ang hindi responsable at hindi pagsunod sa tamang pamamaraan ng pagmimina ay maaaring magdulot ng pagguho ng lupa, pagkasira ng kalikasan, at mga landslide.
 3. Climate Change: Ang pagbabago sa klima na dulot ng mga tao, tulad ng pagkasira ng ozone layer at pagtaas ng carbon dioxide sa atmospera, ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa panahon at klima, kabilang ang paglakas ng bagyo at pagbaha.

Mga Uri ng Kalamidad

Ang mga kalamidad ay may iba’t ibang uri, at bawat isa ay may sariling katangian at epekto sa mga apektadong lugar. Narito ang ilan sa mga pangunahing uri nito:

 1. Baha: Ito ay dulot ng tuluy-tuloy na pag-ulan o pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog at dagat. Ang pagbaha ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng mga estruktura at sakahan, at nagreresulta sa pagkawala ng buhay at ari-arian.
 2. Lindol: Ang lindol ay nagreresulta sa paggalaw ng lupa at maaaring magdulot ng pagguho ng mga gusali at estruktura. Ito ay nagiging sanhi rin ng pagkawala ng maraming buhay at pagkasira ng mga imprastruktura. Noong 1990, isang malakas na lindol ang naramdaman sa buong Luzon. Ang lakas ng pagyanig ay umabot sa 7.7 magnitude at ang pinaka-matinding nakaranas ng pinsala ay ang Baguio kung saan maraming gusali kabilang na ang mga hotels, ospital, at mga kabahayan, pati na rin ang mga pangunahing kalsada ay nasira at hindi agad nadaanan dahil dito.
 3. Bagyo: Ito ay malalakas na hanging may kasamang matinding ulan. Ang mga bagyo ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga ari-arian, imprastruktura, at nagreresulta rin sa pagkawala ng buhay. Isa sa mga di malilimutang bagyo na tumama sa Pilipinas ang Typhoon Yolanda (Haiyan) noong 2013 na nag-iwan ng maraming nasawing buhay na tinatayang mahigit 6,000 katao at nagdulot ng malawak na pinsala sa Visayas partikular na sa mga lalawigan ng Samar at Leyte.
 4. Sunog: Ang sunog ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng mga estruktura at ari-arian. Ito ay maaaring sanhi ng kawalan ng kontrol sa apoy o pagkasunog ng mga ari-arian. Isa sa mga di malilimutang sunog sa Pilipinas ay ang Ozone Disco sa Quezon City. Ito ay nasunog noong 1996 at nag-iwan ng 162 katao na nasawi.
 5. Landslide: Ito ay pagguho ng lupa mula sa mga bundok o mataas na lugar. Ang mga landslide ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga bahay, kalsada, at nagreresulta sa pagkawala ng buhay.

Epekto ng Kalamidad

Ang bawat kalamidad ay may malalim at malawakang epekto sa tao, kalikasan, at ekonomiya ng isang bansa. Mahalagang maunawaan natin ang mga ito upang maging handa at magkaroon ng tamang pagresponde sa mga kalamidad.

Sa Tao

Ang mga kalamidad ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga tao, kabilang ang sumusunod:

 • Pagkawala ng buhay at pinsalang pisikal sa mga apektadong indibidwal
 • Emosyonal na trauma at stress sa mga nabiktima
 • Pagkawala ng tahanan at kabuhayan ng maraming tao
 • Kakulangan sa pagkain, tubig, at iba pang pangangailangan sa panahon ng rehabilitasyon

Sa Kalikasan

Ang mga kalamidad ay may malalim na epekto rin sa kalikasan, tulad ng:

 • Pagkasira ng mga kagubatan at iba pang likas na yaman
 • Pagkawala ng mga hayop at halaman na kritikal sa ekosistema
 • Pagsira ng mga korales at ekosistema sa karagatan
 • Pagtaas ng antas ng polusyon sa hangin, tubig, at lupa

Sa Ekonomiya

Ang pinsalang dulot ng mga kalamidad ay may malaking epekto rin sa ekonomiya ng isang bansa, kasama ang mga sumusunod:

 • Pagkawala ng mga ari-arian at imprastruktura
 • Pagkabagsak ng sektor ng agrikultura at pagsasaka
 • Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo
 • Kakulangan sa trabaho at oportunidad

Paghahanda sa Kalamidad

Ang paghahanda sa kalamidad ay mahalaga upang mabawasan ang pinsala at pagkawala ng buhay sa panahon ng mga sakuna. Narito ang mga dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng kalamidad:

Mga Dapat Gawin Bago ang Kalamidad

 • Magkaroon ng malinaw na plano sa paglikas ng pamilya o komunidad
 • Magtayo ng mga evacuation center at maglatag ng mga emergency supply
 • Magsagawa ng mga disaster risk assessment at hazard mapping para malaman ang mga panganib sa komunidad
 • Ihanda ang early warning systems tulad ng sirena at magkaroon ng pagsusuri sa mga bagong teknolohiya na maaaring magamit sa mga ganitong oras
 • Magpatupad ng mga patakaran at batas na naglalayong palakasin ang paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad
 • Magsagawa ng mga pagsasanay at seminar sa mga indibidwal at komunidad tungkol sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad

Mga Dapat Gawin Habang May Kalamidad

 • Sumunod sa mga tagubilin ng mga awtoridad at lumikas sa ligtas na lugar
 • Magdala ng mga emergency kit tulad ng pagkain, tubig, mga gamot, mga dokumento, at iba pa
 • Manatiling kalmado at magtulungan ang mga kapitbahay at komunidad

Mga Dapat Gawin sa Panahon ng Kalamidad

 • Maging handa sa posibleng kawalan ng kuryente, komunikasyon, at iba pang serbisyo
 • Maging alerto sa mga up-to-date na impormasyon sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, o mga mobile app
 • Iwasan ang pagtawid sa baha at mga delikadong lugar

Mga Dapat Gawin Pagkatapos ng Kalamidad

 • Magsagawa ng search and rescue operations
 • Magbigay ng tulong at kalinga sa mga nabiktima
 • Isagawa ang rehabilitasyon at pagtatayo ng mga nasirang estruktura at mga bahay

Sa bawat pagdating ng kalamidad, mahalagang maging handa tayo at magkaroon ng sapat na kaalaman upang malunasan at maiwasan ang mga pinsalang dulot nito. Ang tamang paghahanda at pagsugpo ay magbibigay sa atin ng kakayahan na harapin ang anumang kalamidad na darating. Maging mapagmatyag, responsable, at magtulungan tayo bilang isang bansa upang maiangat ang antas ng ating kaligtasan at pagbangon mula sa mga pagsubok na dulot ng kalamidad.

Nakatulong ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, inaanyayahan ka namin na ibahagi ito sa iyong mga kakilala upang sila din ay matuto sa paksang ito.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link