Ibong Adarna Kabanata 22 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 22: Ang Panibagong Panlilinlang. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 22: Ang Panibagong Panlilinlang

Nag-umpisa ang istorya nang maiwanan ni Donya Leonora ang kanyang dyamanteng singsing na minana sa kanyang ina.

Hindi man sumang-ayon ang prinsesa, binalikan ni Don Juan ang singsing. Habang bumababa ng balon ang prinsipe biglang pinutol ni Don Pedro ang pisi kung kaya’t nahulog ito.

Pagbalik ng kanyang kamalayan, siya’y naroon na sa mga bisig ni Don Pedro, na nangako na gagawin siyang reyna ng Berbanya. Hindi nagdalawang isip si Donya Leonora na palayain ang kanyang alagang lobo at utusang iligtas si Don Juan, ang kanyang tunay na minamahal.

Nagbalik sa kaharian sina Don Pedro at Don Diego kasama ang dalawang prinsesa, at sinabi nila na hindi nila natagpuan si Don Juan pero nakaligtas sila sa mga higante at serpyente at nailigtas ang dalawang prinsesa. Pinag-utos ng hari na agad na ikasal ang apat, subalit tumutol si Prinsesa Leonora at humiling na ipagpaliban ito ng pitong taon dahil mayroon siyang panata.

Pumayag ang hari na unahin muna ang kasal nina Don Diego at Donya Juana, at nagdiwang ang buong kaharian sa loob ng siyam na araw.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 22

  • Don Juan
  • Donya Leonora
  • Don Pedro
  • Don Diego
  • Donya Juana
  • Don Fernando

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 22

Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng malalim na leksyon ukol sa katapatan, pag-ibig, at pananampalataya. Unang-una, sa kabila ng matinding panlilinlang at pang-aapi ng kanyang mga kapatid, nanatiling tapat si Donya Leonora kay Don Juan, na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ipinapakita rin ng kabanatang ito na ang mga panlilinlang at kasinungalingan ay hindi magtatagal at sa huli’y lalabas din ang katotohanan.

Pangalawa, ang pananampalataya ni Donya Leonora ay isang halimbawa ng kanyang katatagan at determinasyon. Kahit na alam niyang magiging magulo ang kanyang buhay, nagpasiya siyang sundin ang kanyang panata, na nagpapakita ng kanyang malasakit at respeto sa kanyang salita.

Panghuli, inilarawan rin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng katapatan sa sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng panlilinlang, nakamit ng mga kapatid ang kanilang pansamantalang tagumpay. Subalit, ang mga aksyon na ito ay nagdulot lamang ng kalituhan at kalungkutan, na nagpapakita na sa huli, ang katotohanan at katarungan ay mananaig.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 22 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Ibong Adarna Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 25 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 24 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 23 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 21 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 20 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 18 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 17 Buod, Mga Tauhan, at Aral

1 Share
Share via
Copy link