Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 24 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 24 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 24: Ang Muling Pagkikita ng Ibong Adarna at ni Don Juan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 24: Ang Muling Pagkikita ng Ibong Adarna at ni Don Juan

Sa Kabanata 24 ng Ibong Adarna, nagising si Don Juan sa magandang awit ng Ibong Adarna. Sa kanyang pagkagising, natuwa siya nang matuklasan na ang mahiwagang ibon ay naroon na muli at nakaupo sa isang sanga.

Sa pamamagitan ng kanyang awit, ipinahayag ng Ibong Adarna kay Don Juan na nagpasya itong lumisan upang mailigtas ang prinsipe mula sa isang masamang balak. Nagplano sina Don Pedro at Don Diego, kanyang mga kapatid, na patayin ang Ibong Adarna at si Don Juan. Sa pakiusap ng ibon, inutusan niya si Don Juan na tumungo sa malayong reyno na maganda at makikita sa dakong silangan.

Sa nasabing lugar, malalaman ni Don Juan na may tatlong prinsesa doon – sina Isabel, Juana, at Maria Blanca. Ang kanilang ama ay si Haring Salermo, isang hari na kilala sa kanyang tuso at talino. Pinayuhan siya ng ibon na piliin si Maria Blanca dahil sa kanyang walang kahalintulad na kagandahan.

Tumugon si Don Juan sa utos ng ibon at agad na naglakbay patungo sa Reyno delos Cristales. Sa kabilang banda, si Donya Leonora ay patuloy na nag-aalala dahil sa pangamba na baka hindi mailigtas ng lobo ang kanyang minamahal na si Don Juan.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 24

  • Don Juan
  • Donya Leonora
  • Don Pedro
  • Don Diego
  • Ibong Adarna
  • Prinsesa Isabel
  • Prinsesa Juana
  • Prinsesa Maria Blanca
  • Haring Salermo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 24

Sa kabanatang ito, natutunan natin ang kahalagahan ng tiwala at pagsunod sa mga babala. Binigyan ng Ibong Adarna si Don Juan ng babala hinggil sa balak na kasamaan ng kanyang mga kapatid, at nagtiwala siya sa mungkahi ng ibon. Ang kabanata rin ay nagpapakita na may mga taong handang mag-alay ng kanilang kalayaan at kaligtasan para sa ikabubuti ng iba, tulad ng ginawa ng Ibong Adarna para kay Don Juan.

Sa kabilang banda, ang pangambang nararamdaman ni Donya Leonora ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal kay Don Juan. Nagpapakita ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmumula sa kawalan ng takot o pangamba, kundi sa patuloy na pag-aalala at pagnanais ng kabutihan para sa taong minamahal.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 24 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link