Ibong Adarna Kabanata 25 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 25: Ang Bagong Mundo. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 25: Ang Bagong Mundo

Sa tatlong taong paglalakbay ni Don Juan sa mga parang at gubat, sa halip na mapalapit sa Reyno delos Cristales, nagpatuloy ito sa pagkaligaw. Sa gitna ng kanyang pagkalito, natagpuan niya ang isang matanda at humingi siya ng tulong dahil sa gutom. Nagbigay ang matanda kay Don Juan ng durog at bukbukin na itim na tinapay. Sa kabila ng hindi kaaya-ayang hitsura ng tinapay, hindi na nag-atubili si Don Juan dahil sa sobrang gutom. Sa kanyang gulat, masarap at nakakabusog ang tinapay.

Pinakain din siya ng matanda ng pulot-pukyutan at inalok ng tubig mula sa bumbong. Nagtaka si Don Juan dahil kahit ininom na niya ang tubig, hindi ito nababawasan. Dahil dito, unti-unti siyang bumalik sa kanyang dating lakas at sigla.

Nang malaman ng matanda ang layunin ni Don Juan na makarating sa Reyno delos Cristales, nagulat ito. Sa loob ng isang daang taon, hindi niya alam kung paano makakarating doon. Sa halip, ipinayo niya kay Don Juan na pumunta sa ikapitong bundok at hanapin ang isang ermitanyo.

Binigyan pa rin ng matanda si Don Juan ng isang piraso ng baro na magiging daan upang paglingkuran siya ng ermitanyo. Hiniling din ng matanda na ipabatid kay Don Juan na ang kapirasong baro ay mula sa isang sugatang matanda.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 25

  • Don Juan
  • Matanda

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 25

Ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng iba’t ibang aral. Una, ito ay nagpapakita ng kabutihan at kagandahang-loob, na makikita sa kung paano tinulungan ng matanda si Don Juan sa kabila ng kanyang kahirapan. Ito rin ay nagpapakita ng determinasyon at tibay ng loob ni Don Juan na patuloy na maglakbay sa kabila ng kanyang pagkaligaw at pagkapagod.

Pangalawa, ipinapakita nito na hindi lahat ng bagay na may magandang anyo o hitsura ay masarap, at hindi lahat ng bagay na may hindi kagandahang anyo ay hindi masarap, na sumasalamin sa itim na tinapay.

Pangatlo, itinatampok nito ang konsepto ng pagtitiwala at pananampalataya – pananampalataya sa tulong ng iba at pagtitiwala na mayroong mga hindi maipaliwanag na mga bagay na maaring mangyari sa ating buhay, tulad ng hindi nauubos na tubig sa bumbong.

Sa huli, nagpapaalala ito sa atin na hindi lahat ng sagot at direksyon sa buhay ay madaling matutuklasan. Sa mga oras na ito, kailangan nating maging bukas sa tulong ng iba, maging ito man ay mula sa isang estranghero, tulad ng ermitanyo.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 25 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Ibong Adarna Kabanata 30 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 29 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 28 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 24 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 23 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 22 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 21 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 20 Buod, Mga Tauhan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link