PANGHALIP PANAKLAW: Kahulugan at Mga Halimbawa

Ang panghalip panaklaw ay isa sa mga mahahalagang bahagi ng wikang Filipino na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga pangngalan at panghalip sa pangkalahatang paraan. Sa artikulong ito, ating alamin ang kahulugan ng panghalip panaklaw at ang mga halimbawa nito upang mas lalong maintindihan at magamit nang wasto sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan at pagsulat sa wikang Filipino.

Mga Nilalaman

Ano ang Panghalip Panaklaw

Ang panghalip panaklawindefinite pronoun sa wikang Ingles ay tumutukoy sa mga panghalip na ginagamit upang ipakilala ang mga pangngalan o panghalip sa pangkalahatang paraan. Ito ay maaaring panghalili o pamalit sa pangngalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatan. Bukod dito, tumutukoy din ito sa isang pangngalan na hindi tiyak o walang katiyakan kung ano ito. Ang ilan sa mga salitang ginagamit dito ay sinuman, kaninuman, alinman, saanman, tanan, madla, balana, lahat, bawat isa, at ilan.

Ano ang Panghalip Panaklaw
 • Save

Mga Halimbawa ng Panghalip Panaklaw sa Pangungusap

 • Ang lahat ay dapat maging handa sa darating na bagyo.
 • Bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad sa komunidad.
 • Anuman ang iyong gawin, huwag mong kalimutang manalangin sa Diyos.
 • Sinuman ang may kagustuhan ay maaaring sumali sa ating samahan.
 • Ang premyo ay maaaring mapunta sa kaninuman na magwawagi sa paligsahan.
 • Maaari kang pumili ng alinman sa mga ito.
 • Saanman tayo magpunta, lagi kong ipagmamalaki ang ating pagiging Filipino.
 • Ang madla ay nagkagulo sa pagdating ng kilalang artista.
 • Lahat ng mga tao sa paligid ay abala sa paghahanda.
 • Bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa proyekto.
 • Ilan sa kanila ay hindi pa sigurado kung anong gusto nilang gawin sa buhay.
 • Sinuman ang may hawak ng susi ay maaaring makapasok sa silid.
 • Saanman ka man makarating, nawa’y maging masaya ka.
 • Nagsama-sama ang madla upang ipagdiwang ang pista ng bayan.
 • Lahat ng estudyante ay kailangang sumunod sa patakaran ng paaralan.
 • Bawat isa ay kailangang magsimula sa mababang posisyon upang matuto.
 • Ilan lang sa kanila ang naniniwala sa kanyang kwento.
 • Sinuman ay maaaring tumulong sa paghahanap ng nawawalang bata.
 • Alinman sa mga opsyon ay maaaring maging magandang solusyon sa problema.
 • Saanman siya naroroon, lagi niyang kasama ang kanyang pamilya.
 • Ang madla ay naghihintay sa kanya upang makita ang kanyang talento.
Mga Halimbawa ng Panghalip Panaklaw sa Pangungusap
 • Save

Sa ating pag-aaral sa panghalip panaklaw, naunawaan natin ang kahulugan at ang mga halimbawa ng paggamit nito sa pangungusap. Ang kaalaman sa panghalip panaklaw ay makatutulong sa ating pagpapahayag at pagpapahalaga sa wikang Filipino.

Kung nakatulong sa’yo ang araling ito, mangyaring huwag kalimutan na ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kakilala sa pamamagitan ng pag-share sa social media o anumang paraan upang mas marami pa tayong matulungan na magkaroon ng kaalaman sa panghalip panaklaw.

 • Save
Share via
Copy link