Home » Articles » PANGHALIP PANAO: Kailanan, Panauhan, at Mga Halimbawa

PANGHALIP PANAO: Kailanan, Panauhan, at Mga Halimbawa

Ang wikang Filipino ay isa sa mga pinakamayamang wika sa mundo dahil sa kaniyang kumplikadong estruktura at malawak na gamit. Isa sa mga mahahalagang aspeto ng gramatika nito ay ang panghalip panao. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng panghalip panao, ang mga panauhan nito, ang kailanan, at ilang mga halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng panghalip panao.

Mga Nilalaman

Ano ang Panghalip Panao

Ang panghalip panaopersonal pronoun sa wikang Ingles ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang tukuyin ang mga tao o nilalang na kabilang sa isang tiyak na panauhan at kailanan. Ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap, o sa taong pinag-uusapan. Ito ay isa sa mga mahalagang bahagi ng gramatika ng wikang Filipino at nagbibigay ng kalinawan at kaayusan sa ating mga pangungusap.

Ano ang Panghalip Panao
 • Save

Panauhan ng Panghalip Panao

Ang panauhan ng panghalip panao ay tumutukoy sa relasyon ng nagsasalita sa mga tao o nilalang na tinutukoy ng panghalip. Ito ay maaaring maging:

Unang Panauhan

Tumutukoy ito sa taong nagsasalita. Ang mga halimbawa nito ay ako, atin, kami, kita, ko, natin, at namin.

Ikalawang Panauhan

Ito ay tumutukoy sa taong kinakausap ng nagsasalita. Ang mga halimbawa nito ay ikaw, iyo, inyo, kayo, mo, at ninyo.

Ikatlong Panauhan

Tumutukoy ito sa taong pinag-uusapan. Ang mga halimbawa nito ay kanya, kanila, niya, nila, at sila.

Panauhan ng Panghalip Panao
 • Save

Kailanan ng Panghalip Panao

Ang kailanan ng panghalip panao ay tumutukoy sa bilang ng mga tao o nilalang na tinutukoy ng panghalip. Ito ay maaaring maging:

Isahan

Ito ay tumutukoy sa isang tao o nilalang lamang. Ang mga halimbawa nito ay ang ako, akin, at ko ay para sa unang panauhan; ikaw, ka, mo, at iyo para sa pangalawang panauhan; at kanya, niya, at siya ay para sa ikatlong panauhan.

Dalawahan

Ito ay tumutukoy sa dalawang tao o nilalang. Ang mga halimbawa nito ay ang kita at tayo para sa unang panauhan; kayo at inyo para sa pangalawang panauhan; at sila at nila/kanila para sa ikatlong panauhan.

Maramihan

Ito ay tumutukoy sa grupo, tatlo, o higit pang mga tao o nilalang. Ang mga halimbawa nito ay ang tayo, kami, amin, atin, natin ay para sa unang panauhan; kayo, inyo, ninyo para sa pangalawang panauhan; at sila, nila, kanila naman para sa ikatlong panauhan.

Kailanan ng Panghalip Panao
 • Save

Mga Halimbawa ng Panghalip Panao sa Pangungusap

 • Ako ay pupunta sa palengke.
 • Ikaw ang aking kaibigan.
 • Siya ay may sakit.
 • Tayo ay magkakasama.
 • Kami ay magkakapatid.
 • Kayo ay malakas.
 • Sila ay nasa paaralan.
 • Ang regalo ko ay para sa iyo.
 • Ako ay magluluto ng hapunan mamaya.
 • Atin itong bahay na tinitirhan natin.
 • Kami ay naglalaro ng basketball tuwing Sabado.
 • Inaasikaso namin ang pagkain ng mga bisita.
 • Tayo ay mag-aaral ng mabuti para sa pagsusulit.
 • Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob.
 • Ang salamin mo ay nabasag sa sahig.
 • Iyo itong bag na naiwan sa upuan.
 • Kayo ang mag-aayos ng mga upuan para sa programa.
 • Sila ay pumunta sa sinehan kahapon.
 • Bibisitahin ka ng iyong pinsan bukas.
 • Siya ang magbabantay sa tindahan mamaya.
 • Ang paborito ko ay chocolate cake.
 • Ako ang bahala sa mga gawain sa bahay.
 • Ang mga damit namin ay nakasampay sa labas.
 • Kami ay pupunta sa beach sa bakasyon.
 • Tayo ay magsasaya sa fiesta ngayong gabi.
 • Kumusta ang trabaho mo, ikaw ba ay masaya?
 • Gusto niya ang mga pusa kaysa sa mga aso.
 • Ako ang susundo sa iyo mamaya.
 • Ang bahay na ito ay atin.
 • Kami ay magtatagpo sa may simbahan.
 • Bibigyan kita ng regalo sa iyong kaarawan.
 • Ang cellphone ko ay may bagong case.
 • Ikaw ang aking pinakamatalik na kaibigan.
 • Ang libro ay para sa kanya.
 • Ang kwarto mo ay malinis na.
 • Kayo ay pupunta sa mall mamaya.
 • Ang sapatos mo ay maganda.
 • Kanila ang pinakamalaking bahay sa subdivision.
 • Siya ang magiging presidente ng kompanya.

Sa pag-aaral natin tungkol sa panghalip panao, nakilala natin ang kahalagahan ng pag-unawa sa iba’t ibang aspeto nito upang maging mas malinaw at epektibo ang ating pakikipag-usap sa wikang Filipino. Mahalaga ang pag-intindi sa konseptong ito upang magkaroon ng mas malinaw na komunikasyon sa wikang Filipino.

Sana ay naging kapaki-pakinabang sa iyo ang mga impormasyong ibinahagi sa artikulong ito. I-share sa lahat ng iyong mga kaibigan, kaklase, at sa iba sa pamamagitan ng social media o anumang paraan ang artikulong ito upang mas marami pang mga kababayan natin ang makinabang mula sa kaalaman tungkol sa araling ito.

0 Shares
Share via
Copy link