PANGHALIP PAMATLIG: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa

Sa mundong puno ng komunikasyon at pagpapahayag ng ating saloobin, mahalaga ang papel ng wikang Filipino sa ating pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga mahalagang bahagi ng gramatika sa wikang Filipino ay ang panghalip pamatlig, na tumutulong sa atin upang mabilis na maiparating ang ating mensahe nang hindi paulit-ulit na binabanggit ang pangngalan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa panghalip pamatlig, ang iba’t ibang uri nito, at ang mga halimbawa ng panghalip pamatlig sa mga pangungusap.

Mga Nilalaman

Ano ang Panghalip Pamatlig

Ang panghalip pamatlig ay mga salitang ginagamit upang ipanghalili sa ngalan ng tao, bagay, o iba pang itinuturo sa mga pangungusap. Ito ay isang uri ng panghalip na tinatawag ding demonstrative pronoun sa wikang Ingles.

Ano ang Panghalip Pamatlig
 • Save

Uri ng Panghalip Pamatlig

Mayroong limang na uri ng panghalip pamatlig na dapat nating tandaan:

Patulad

Ito ay ginagamit sa paghahambing, pagkukumpara, at pagtukoy ng bagay, salita, o kaisipan. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay ang ganito, ganire, ganyan, at ganoon.

 • Halimbawa:
  • Ang gusto kong gupit ay ganito.
  • Ganire ang pagsulat ng kanyang pangalan.
  • Ganyan ang damit ng aking lola.
  • Ganoon din ang aking nararamdaman.
  • Ganito pala ang lasa ng sisig.

Pahimaton

Ito ay humahalili sa mga pangngalang itinuturo o tinatawagan ng pansin. Ilan sa mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay ang ayan, ayun, eto, heto, hayan, at hayun.

 • Halimbawa:
  • Ayan na ang kotse niya.
  • Ayun, nakita ko na ang kapatid mo.
  • Eto ang susi ng kwarto.
  • Heto ang aking pabaon sa iyo.
  • Hayun ang pusa sa bubong.

Paukol o Paari

Ito ay ginagamit na pamalit kapag ang pangngalan na tinutukoy ay malapit sa hinahawakan, tinuturo, o isinusuot ng taong nagsasalita. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay dito, rito, diyan, dine, riyan, doon, roon, nire, nito, niyan, niyon, at noon.

 • Halimbawa:
  • Dito ako nakatira.
  • Kumain na tayo rito.
  • Diyan sa kanto ang simbahan.
  • Inilagay ko ang pera dine.
  • Lumipat riyan ang pamilya ni Ambo.

Panlunan

Ito ay ginagamit na panghalili sa pook na kinaroroonan. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay nandito, nandoon, naroon, narini, nandini, narito, nariyan, at nandiyan.

 • Halimbawa:
  • Nandito ang aking ina.
  • Nandoon ang kanyang aso.
  • Naroon ang aming guro.
  • Narini lang pala ang aking paboritong aklat.
  • Nandini ang kapatid na hinahanap mo.

Paturol

Ginagamit ito sa pagtuturo sa kinalalagyan ng pangngalan na maaaring malapit sa nagsasalita, sa kinakausap, o pinag-uusapan. Ang mga halimbawa ng salitang ginagamit dito ay ito, ire, iyan, yaan, iyon, at yaon.

 • Halimbawa:
  • Ito ang aking cellphone.
  • Ire ang isinulat niya sa papel.
  • Iyan ang aking katabi.
  • Yaan ang aking bahay.
  • Iyon ang nais kong sapatos.
Uri ng Panghalip Pamatlig
 • Save

Iba pang Mga Halimbawa ng Panghalip Pamatlig sa Pangungusap

 • Kung nais mong gumawa ng sapatos, ganire ang proseso panoorin mo.
 • Nais mo bang maging ganyan ang iyong anak?
 • Ganoon ba ang iyong narinig?
 • Ganito ang paborito kong kulay.
 • Ganire ang pagtuturo ng guro sa paaralan.
 • Hayun, lumilipad ang ibon sa langit.
 • Ayan ang bagong gusali ng paaralan.
 • Ayun, huminto na ang ulan.
 • Eto ang sumbrero na hinahanap mo.
 • Heto ang ating hapunan.
 • Doon ang palengke.
 • Ako ay nagtatrabaho roon.
 • Mayroon din ako nito.
 • Kumuha ka niyan at ibigay mo kay Inay.
 • Narito ang susi ng kotse.
 • Nariyan ang aking kalaro.
 • Nandiyan ang aking kaibigan.
 • Ang aking gamit ay nandito sa upuan.
 • Nandoon ang kanyang pitaka.
 • Yaon ang kanyang lapis.
 • Ito ang aking pera.
 • Ire ang kanyang kasuotan.
 • Iyan ang aming punongkahoy.
 • Yaon ang iyong inumin.

Sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa panghalip pamatlig, nawa’y mas lalo nating naunawaan ang kahalagahan at gamit nito sa ating wikang Filipino. Sana ay magamit natin ang ating natutunan sa pagpapayaman ng ating kaalaman at kasanayan sa pakikipag-usap sa kapwa. Huwag kalimutang ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan at sa iba sa pamamagitan ng social media o anumang paraan upang maipalaganap ang kaalaman at maturuan ang marami tungkol sa panghalip pamatlig.

0 Shares
Share via
Copy link