Home » Articles » PANG-ANGKOP: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa ng Pang-angkop

PANG-ANGKOP: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa ng Pang-angkop

Ang pang-angkop ay isa sa mga mahalagang bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Ang mga ito ay tumutulong upang maging mas malinaw at makabuluhan ang mga pangungusap na ating binubuo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan at iba’t ibang uri ng pang-angkop. Magbibigay din tayo ng mga halimbawa sa bawat uri upang mas maging pamilyar tayo sa tamang paggamit ng mga ito.


Mga Nilalaman


Ano ang Pang-angkop

Ang pang-angkop, kilala rin bilang ligature sa wikang Ingles, ay mga kataga na ginagamit upang pag-ugnayin ang panuring (tulad ng pang-uri at pang-abay) at ang salitang tinutukoy o nilalarawan nito.

Sa madaling sabi, ito ay tumutulong sa pag-uugnay ng mga salitang naglalarawan at inilalarawan.

Ang layunin nito sa pananalita ay upang magsilbing tulay sa pagitan ng panuring at salitang inilalarawan, na nagbibigay-daloy at kagandahan sa pagbigkas ng mga salita sa pangungusap.

Ano ang Pang-angkop
 • Save

Mga Uri ng Pang-angkop

Ang mga pang-angkop ay may tatlong pangunahing uri na ginagamit upang magbigay ng mas malinaw at magandang paglalarawan sa mga salita sa isang pangungusap. Ito ay ang na, -ng, at -g:

1. Pang-angkop na “na”

Ito ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa “n”. Inihihiwalay ito sa unang salita at nagiging tulay sa panuring.

Mga Halimbawa

 • malinis na kwarto
 • matamis na prutas
 • mapusok na kabayo
 • mahusay na guro
 • magaling na doktor
 • malakas na bagyo
 • masarap na ulam
 • masipag na estudyante
 • malambot na unan
 • mabilis na sasakyan

Mga Halimbawa sa Pangungusap

 • Gumising ako sa isang malinis na kwarto.
 • Ang mansanas ay isang matamis na prutas.
 • Nag-aaruga si Mang Juan ng mapusok na kabayo.
 • Si Ginoong Santos ay isang mahusay na guro.
 • Kailangan mo ng magaling na doktor para sa iyong karamdaman.
 • Tumama ang malakas na bagyo sa aming probinsya.
 • Nagluto si Aling Maria ng masarap na ulam.
 • Si Ana ay isang masipag na estudyante.
 • Natulog ako nang mahimbing sa malambot na unan.
 • Bumili siya ng mabilis na sasakyan.

2. Pang-angkop na “-ng”

Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig (a, e, i, o, u). Ito ay ikinakabit sa unang salita upang maging isa sa panuring.

Mga Halimbawa

 • maligayang pagsasama
 • magandang pagsusulat
 • payapang kapaligiran
 • posteng mataas
 • kaunting pagkain
 • kabayong puti
 • sintunadong umawit
 • sundalong matapang
 • magulong bahay

Mga Halimbawa sa Pangungusap

 • Ang mag-asawa ay nagdiriwang ng kanilang maligayang pagsasama.
 • Humanga ako sa magandang pagsusulat ni Maria.
 • Nagpasya ang pamilya na magtungo sa isang payapang kapaligiran upang magpahinga at masiyahan sa kagandahan ng kalikasan.
 • Nakabitin ang mga ilaw sa posteng mataas upang mas mapaliwanag ang buong paligid ng plaza sa gabi.
 • Sa kabila ng kaunting pagkain, pinilit ng pamilya na magsalu-salo at magsaya sa kanilang hapag-kainan.
 • Sa araw ng prusisyon, sumakay si Heneral Luna sa kanyang kabayong puti na pinangangasiwaan ng mga sundalo.
 • Bagama’t sintunadong umawit ang bata, pinuri pa rin siya ng kanyang guro dahil sa kanyang pagpupursige at paglalakas ng loob.
 • Pinarangalan ang sundalong matapang na nagligtas sa maraming sibilyan mula sa panganib sa gitna ng digmaan.
 • Pagkatapos ng malakas na bagyo, naglinis ang buong pamilya sa magulong bahay na kanilang tinitirahan upang maibalik ito sa dating ayos.

3. Pang-angkop na “-g”

Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa katinig na “n”. Ito ay ikinakabit sa unang salita upang maging isa sa panuring.

Mga Halimbawa

 • bayang magiliw
 • kapatirang nagmamahalan
 • tahanang masaya
 • bulubunduking malamig
 • labanang malupit
 • kabukirang mapayapa
 • alitang mapait

Mga Halimbawa sa Pangungusap

 • Ipagbunyi ang bayang magiliw, ang Pilipinas!
 • Sa kapatirang nagmamahalan, mayroong tunay na pagkakaisa.
 • Ang tahanang masaya ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga.
 • Pinuntahan ng mga turista ang bulubunduking malamig.
 • Maraming nasawi sa labanang malupit na naganap.
 • Namumuhay sila sa kabukirang mapayapa.
 • Nais nilang maiwasan ang alitang mapait sa pamilya.
Uri ng Pang-angkop
 • Save

Sa kabuuan, ang pagkilala at paggamit ng mga pang-angkop ay napakahalaga sa pagbubuo ng mga pangungusap sa wikang Filipino. Huwag kalimutang balikan ang mga halimbawa na ibinahagi sa artikulong ito upang mas mapabuti ang inyong kaalaman at kasanayan sa paggamit nito.

Kung nakatulong sa iyo ang mga nabasa mo dito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa lahat upang mas marami pang makapulot ng kaalaman tungkol sa araling ito. Maraming salamat!

You may also like:

PANGNGALAN: Kasarian ng Pangngalan, Kailanan, Gamit, Uri, Atbp.

PANDIWA: Halimbawa ng Pandiwa, Aspekto ng Pandiwa, Pokus, Uri, Atbp.

PANGHALIP: Uri ng Panghalip, Halimbawa ng Panghalip, Gamit, Atbp.

PANGATNIG: Ano ang Pangatnig, Halimbawa ng Pangatnig, Uri, Atbp.

PANG-UKOL: Kahulugan, Layon, at Mga Halimbawa ng Pang-Ukol

PANG-UGNAY: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa ng Pang-Ugnay

0 Shares
Share via
Copy link