PANG-UGNAY: Kahulugan, Uri, at Mga Halimbawa ng Pang-Ugnay

Sa pagsusulat, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na estruktura upang madaling maunawaan ng mambabasa ang iyong mensahe. Isa sa mga paraan upang mapaganda ang pagkakasulat ay ang paggamit ng pang-ugnay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang pang-ugnay, mga uri nito, at magbibigay din tayo ng mga halimbawa para sa bawat uri ng pang-ugnay.


Mga Nilalaman


Ano ang Pang-Ugnay

Ang pang-ugnay o connectives sa wikang Ingles ay mga salita o pariralang ginagamit upang magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang ideya, kaisipan, o pangungusap. Ito ay ginagamit upang maipakita ang relasyon ng mga ideya, mapabilis ang pagkakaintindi ng mambabasa, at maging malinaw ang pagpapahayag.

Ano ang Pang-Ugnay
 • Save

3 Uri ng Pang-Ugnay

Mayroong tatlong uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig, pang-angkop, at pang-ukol.

3 Uri ng Pang-Ugnay
 • Save

1. Pangatnig

Ang pangatnig ay mga salita na ginagamit upang mag-ugnay ng mga salita, parirala, o sugnay na magkakasunod.

Mga Uri ng Pang-Ugnay na Pangatnig

Mayroong pitong pangunahing uri ng pangatnig. Ito ay ang mga sumusunod:

A. Pamukod

Ito ay ginagamit sa pagpili, pagtatakwil, pagbubukod, o pagtatangi tulad ng o, ni, maging, at man.

Mga Halimbawa:
 • Mag-aaral ka ba sa UP o sa Ateneo?
 • Ayaw kong kumain ng pizza ni taho.
 • Maaari kang pumunta sa sinehan maging sa parke man.
B. Panimbang

Ito ay ginagamit sa pag-ugnay ng dalawang salita o kaisipan na magkasinghalaga tulad ng at at saka.

Mga Halimbawa:
 • Pumunta kami sa simbahan at sumama sa prusisyon.
 • Magluluto ako ng adobo saka sinigang.
 • Nag-aral sina Juan at Maria para sa kanilang pagsusulit.
C. Panubali

Ito ay ginagamit sa pagsasabi ng pag-aalinlangan tulad ng kung, kapag, tila, at sana.

Mga Halimbawa:
 • Kung umulan, hindi kami makakapunta sa palaro.
 • Kapag natapos na ang lockdown, magbabakasyon kami sa Baguio.
 • Sana ay makasama ako sa selebrasyon ng iyong kaarawan.
D. Paninsay

Ito ay ginagamit sa pagsalungat tulad ng ngunit, subalit, at samantala.

Mga Halimbawa:
 • Gusto niyang sumama, ngunit may iba siyang gagawin.
 • Nakuha niya ang pinakamataas na grado, subalit hindi siya kontento.
 • Samantala, ang ibang tao ay nagtitiis sa init.
E. Pananhi

Ito ay ginagamit kung magbibigay-katwiran tulad ng dahil sa, sanhi ng, sapagkat, at palibhasa.

Mga Halimbawa:
 • Hindi ako makakapunta dahil sa masamang panahon.
 • Sanhi ng kahirapan, marami ang hindi nakakapag-aral.
 • Hindi siya pumasok sapagkat may sakit siya.
F. Panapos

Ito ay ginagamit upang ipahiwatig ang nalalapit na pagtatapos ng pagsasalita tulad ng sa wakas at sa lahat ng ito.

Mga Halimbawa:
 • Sa wakas, natapos din ang kanyang nobela.
 • Sa lahat ng ito, natutunan natin ang halaga ng pagkakaisa.
 • Sa wakas, nagbunga na ang kanilang pagsisikap.
G. Panlinaw

Ito ay ginagamit upang ipaliwanag sa isang bahagi o kabuuan tulad ng kung gayon, samakatuwid, at sa madaling salita.

Mga Halimbawa:
 • Kung gayon, hindi na ako aasa sa kanyang pangako.
 • Samakatuwid, ang pag-aaral ay mahalaga para sa ating kinabukasan.
 • Sa madaling salita, ang pagbabago ay nasa ating mga kamay.

2. Pang-angkop

Ang pang-angkop ay mga salitang ginagamit upang mas maging malumanay ang pagbigkas ng mga salita gaya ng –ng, na, at -g. Karaniwan itong ginagamit sa pag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuturingan. Ginagamit ang “-ng” kung ang nauna sa salita ay nagtatapos sa patinig; ang “-g” kung ang nauna sa salita ay nagtatapos sa titik N; at ang “na” kung ang nauna sa salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik N.

Mga Halimbawa:

 1. Nakita ko ang magandang dalaga na nakasuot ng bonggang damit sa party.
 2. Ang angkang tanyag ay kilala sa buong bayan dahil sa kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng lugar.
 3. Si Arvin at Bryan ay matalik na magkaibigan simula pa noong sila ay nasa elementarya.
 4. Ang kahoy na mesa ay gawa sa narra.
 5. Ang maaliwalas na kwarto ay nakapagpapataas ng enerhiya ng mga tao.
 6. Nagtapos siya sa kursong inhenyeriya sa sikat na unibersidad.
 7. Ang batang matulungin ay laging handang tumulong sa mga nangangailangan.
 8. Ang tahimik na lugar ay angkop para sa pag-aaral at pagpapahinga.

3. Pang-ukol

Ang pang-ukol ay ginagamit upang malaman ang pinagmulan o patutunguhan, kinaroroonan o pinagkakaroonan, at pinangyayarihan o kinauukulan ng isang kilos, pag-aari, o layon. Ang mga halimbawa nito ay ng, sa, kay, ni, nina, kay, kina, ayon sa, ayon kay, sa harap, na may, at iba pa.

Mga Halimbawa:

 1. Nagmula ang kanyang mga magulang sa probinsiya ng Bicol.
 2. Nasa likod ng bahay ang aming taniman ng gulay.
 3. Siya ay nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong paaralan.
 4. Ayon sa kanyang pahayag, hindi siya kasama sa nangyaring krimen.
 5. Siya ay nagtungo sa Amerika upang mag-aral ng medisina.
 6. Ang regalo ni Ana ay mula kay Jose.
 7. Nagsimba kami sa simbahan na nasa kanto ng aming barangay.
 8. Ayon kay Doktor Santos, kailangan niyang sumailalim sa operasyon.
 9. Sa harap ng maraming tao, inamin niya ang kanyang pagkakamali.
 10. Ang bata na may hawak na payong ay naghihintay ng masasakyan.

Ang pang-ugnay ay mahalaga sa pagsusulat upang maipahayag nang malinaw ang iyong ideya at mapadali ang pagkakaintindi ng mambabasa. Sa pamamagitan ng pag-aaral at paggamit ng iba’t ibang uri ng pang-ugnay, magiging mas epektibo ang iyong pagsusulat at mas madaling masundan ng iyong mambabasa.

Nawa ay nakatulong sa iyo ang mga nakasulat dito. Huwag kalimutang ibahagi ang artikulong ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya upang matuto rin sila tungkol sa pang-ugnay.

You may also like:

PANGNGALAN: Kasarian ng Pangngalan, Kailanan, Gamit, Uri, Atbp.

PANG-URI: Halimbawa ng Pang-uri, Uri ng Pang-uri, Antas, Atbp.

PANDIWA: Halimbawa ng Pandiwa, Aspekto ng Pandiwa, Pokus, Uri, Atbp.

PANG-ABAY: Halimbawa ng Pang-abay, Uri ng Pang-abay, Atbp.

PANGHALIP: Uri ng Panghalip, Halimbawa ng Panghalip, Gamit, Atbp.

PANGATNIG: Ano ang Pangatnig, Halimbawa ng Pangatnig, Uri, Atbp.

 • Save
Share via
Copy link