Ibong Adarna Kabanata 27 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 27: Ang Ikapitong Bundok. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 27: Ang Ikapitong Bundok

Narating ni Don Juan ang ikapitong bundok kung saan mayroong ermitanyo na hanggang baywang ang haba ng balbas. Bilang tanda ng kanyang paggalang, ibinigay ni Don Juan sa ermitanyo ang piraso ng baro na binigay sa kanya ng isang matanda sa kanyang nagdaang paglalakbay.

Sa kabila ng pakikinig sa layunin ni Don Juan, hindi alam ng ermitanyo kung saan ang Reyno delos Cristales. Siya’y limang daang taon ng naninirahan sa bundok, ngunit hindi rin niya alam kung saan matatagpuan ang nasabing kaharian.

Para tulungan si Don Juan, pinatunog niya ang kanyang kampana na nagsisilbing tawag sa mga hayop sa kanyang lugar. Sa kabila ng maraming hayop na dumating, wala ni isa man sa kanila ang may alam kung saan matatagpuan ang kaharian.

Upang tulungan pa si Don Juan, ibinigay ng ermitanyo ang kapiraso ng baro kay Don Juan at ipinakiusap sa isang olikornyo na ihatid ang prinsipe sa kapatid nito na isang ermitanyo rin.

Dumating si Don Juan sa bahay ng kapatid ng ermitanyo na mas mahaba pa ang balbas hanggang sa umaabot ito sa lupa. Gayunpaman, kahit na sa loob ng walong daang taon na pamumuhay nito sa bundok, hindi pa rin alam ng ikalawang ermitanyo ang tungkol sa Reyno delos Cristales.

Pinatugtog niya ang kampana, at dumating ang iba’t ibang uri ng ibon, ngunit wala rin sa kanila ang may alam tungkol sa lokasyon ng hinahanap na kaharian.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 27

  • Don Juan
  • Ermitanyo na may balbas hanggang baywang
  • Ermitanyo na may balbas hanggang lupa
  • Olikornyo
  • Mga hayop at ibon na tumugon sa tawag ng mga kampana

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 27

Ang kabanata 27 ng Ibong Adarna ay nagtuturo ng konsepto ng pagtitiyaga at kahalagahan ng pagtanggap sa mga limitasyon. Sa kabila ng matagal na panahon na ginugol ng dalawang ermitanyo sa bundok, hindi nila batid ang tungkol sa Reyno delos Cristales. Ito ay nagpapakita na may mga bagay na hindi natin agad malalaman o mauunawaan, kahit gaano pa tayo katagal na nag-aral o naghahanap.

Bukod dito, ipinakikita rin ng kabanata ang kahalagahan ng kooperasyon at pagtutulungan. Kahit hindi nila alam kung saan matatagpuan ang Reyno delos Cristales, naglaan ang mga ermitanyo ng panahon at pagsisikap upang tumulong kay Don Juan. Nagpatunog sila ng kampana upang tawagin ang mga hayop at ibon sa kanilang lugar, na nagpakita ng kanilang pagnanais na tulungan si Don Juan sa kanyang paghahanap. Sa kabila ng kawalan ng impormasyon, hindi sila tumigil na subukan ang lahat upang makatulong.

Ang pagbibigay ng piraso ng baro ni Don Juan sa mga ermitanyo ay simbolo ng kanyang kagandahang-loob at paggalang. Ang aral dito ay maging magalang at mapagbigay tayo sa iba, na ang kabutihang inihasik ay magbubunga rin ng kabutihan. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, ipinakita ni Don Juan ang kanyang determinasyon, paggalang, at pagpapahalaga sa tulong ng iba.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

3 Shares
Share via
Copy link