Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 26 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 26: Ang Pagtangis ni Donya Leonora. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 26: Ang Pagtangis ni Donya Leonora

Sa kabila ng kasalukuyang paglalakbay ni Don Juan, si Donya Leonora ay patuloy sa kanyang malalim na kalungkutan at walang patid na pagluha. Sa tuwing may nagtatangkang dumalaw sa kanya, kahit na ito pa ay si Don Pedro, ay hindi niya ito pinagbibigyan, hiling lamang niya’y ang makita muli si Don Juan. Sa kabila nito, ang banta ni Don Pedro na may di-magandang kahihinatnan kapag hindi natugunan ang kanyang pag-ibig para sa prinsesa ay hindi rin nagbigay-pansin sa kanya.

Matigas ang loob ni Don Pedro, nagnanais na limutin na lamang ni Donya Leonora si Don Juan at tanggapin siya bilang kanyang mahal dahil ayon sa kanya, hindi na babalik pa si Don Juan dahil patay na ito. Subalit, hinding-hindi ipagpapalit ng prinsesa ang kanyang nararamdaman kay Don Juan. Kahit na tatlong taon na siyang naghihintay at nagtitiis, hindi niya magawang pakasalan si Don Pedro.

Samantala, walang kamalay-malay si Don Juan sa mga pangyayari at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Limang buwan siyang nagpagala-gala, pitong bundok ang kanyang dinaanan bago siya tuluyang makarating sa dampa ng isang ermitanyo.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 26

  • Don Juan
  • Donya Leonora
  • Don Pedro

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 26

Ang kabanata 26 ng Ibong Adarna ay nagpapahayag ng makahulugang aral na hindi mapapalitan ng kahit na anong pangakong materyal o banta ang tunay na pagmamahal at katapatan na nagmumula sa puso. Inilalarawan din dito ang katangiang matiyaga at mapagtiis ni Donya Leonora, na hindi nagpapadala sa kanyang emosyon at sa kabila ng lahat ay nagawa niyang panatilihin ang kanyang prinsipyo at pagsinta kay Don Juan.

Ang kabanatang ito ay magsisilbing paalala na hindi dapat ipilit ang ating sarili sa iba, at ang tunay na pag-ibig ay hindi mararanasan sa pamamagitan ng pagpipilit o pananakot.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 26 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link