Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 34 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 34 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 34 – Ang Kasal. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 33 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 34 – Ang Kasal

Ika-walo ng gabi, si Basilio ay papunta sa bahay ng kaibigang si Isagani, ngunit wala si Isagani sa bahay. Nakatanggap si Basilio ng babala mula kay Simoun na iwasan ang daang Anloague. Ang bahay ni Kapitan Tiago, kung saan magaganap ang kasal at hapunan nina Paulita at Juanito, ay matatagpuan doon.

Si Basilio ay nabalisa sa nalalapit na pagpapasabog ng ilawan ni Simoun, na magdudulot ng kamatayan sa maraming tao. Siya ay nag-iisip rin tungkol sa kanyang kaibigang si Isagani, na maaaring maapektuhan rin ng kaganapan. Habang pinagninilayan ang mga ito, napaisip siya na hikayatin si Isagani na sumama sa himagsikan. Ngunit alam niyang malabong pumayag si Isagani dahil hindi pa naranasan ng kaibigan ang mga pinagdaanan ni Basilio.

Pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago, ang mga bisita ay bumilib sa karilagan at ganda ng palamuting papel, aranya, bulaklak, at kurtina na may pulang pelus na may ginto at unang titik ng pangalan ng mag-asawa. Ang hapunan para sa mga panauhin ay inihanda sa asotea, at naroroon ang pinakamasarap at mahal na alak.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 34

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-34 Kabanata ng El Filibusterismo:

Basilio

Isa sa pangunahing tauhan sa kabanata. Siya ay nag-aalala sa balak na pagsabog ni Simoun at nag-iisip rin ukol sa kaibigang si Isagani.

Isagani

Kaibigan ni Basilio na wala sa kanyang tahanan nang dumating si Basilio. Binanggit lamang ngunit hindi aktibong lumahok sa aksyon sa kabanata na ito.

Simoun

Nagpadala ng babala kay Basilio na iwasan ang daang Anloague. Ang kanyang balak na pagsabog ang pangunahing pinangangambahan ni Basilio.

Kapitan Tiago

May-ari ng bahay kung saan gaganapin ang kasalan at hapunan nina Paulita at Juanito.

Paulita at Juanito

Mga ikakasal na kung saan ginanap ang kabanatang ito. Hindi sila direktang lumahok sa aksyon sa kabanata na ito, ngunit ang kanilang kasal ang dahilan sa kaganapan.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 34

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 34

 • Palamuting papel – Dekorasyon na gawa sa papel
 • Aranya – Chandelier o ilawang nakasabit sa kisame
 • Asotea – Balkonahe
 • Pulang pelus – Isang uri ng tela na pula angkulay
 • Alak – Isang uri ng inumin na nakakalasing

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 34

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 34 ng El Filibusterismo:

 • Ang kabanatang ito ay naglalaman ng ilang mahahalagang aral at mensahe. Una, itinuturo nito ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at mapanuri sa mga kaganapan sa paligid. Ang pagtanggap ni Basilio sa babala ni Simoun ay nagsilbing paalala sa kanya na mag-ingat sa mga posibleng kapahamakan.
 • Pangalawa, ipinapakita rin ng kabanata ang mga personal na laban ng mga tauhan, partikular si Basilio, sa harap ng mga kaganapan at desisyon sa kanilang buhay. Ang kanyang pag-aalinlangan na yakapin ang pagbabago at himagsikan ay nagpapakita ng kanyang pag-iisip at pag-aaruga sa kanyang kaibigang si Isagani.
 • Pangatlo, nagbibigay-diin din ang kabanata sa kaguluhan at panganib na dala ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagpapasabog ng ilawan ni Simoun ay maaaring magdulot ng malawakang kaguluhan at kamatayan, na siyang magbubunsod ng pagbabago sa mga buhay ng mga tauhan.
 • Sa kabuuan, ang Kabanata 34 ng El Filibusterismo ay isang malalim at makabuluhang bahagi ng nobela na naglalayong ipakita ang iba’t ibang aspeto ng buhay ng mga tauhan at ang kanilang pakikibaka sa lipunan. Ang kabanata ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng personal na pinaglalaban ng mga tauhan, gaya ng pag-aalinlangan, pag-iingat, at pagpapasya na humarap sa mga hamon ng buhay.
 • Ipinapakita rin ng kabanata ang paglalantad ng mga tunay na kulay at motibo ng iba’t ibang tauhan, gaya ni Simoun na nagbabalak gumawa ng karahasan upang isulong ang kanyang adhikain. Sa kabilang banda, itinuturo din ng kabanata na ang bawat isa ay may kakayahang maging bayani sa sarili nilang paraan at maging instrumento ng pagbabago sa lipunan.
 • Sa dulo, ang Kabanata 34 ay isang paalala sa mga mambabasa na ang buhay ay puno ng pagsubok at panganib, ngunit mayroong kakayahang magpasya at kumilos nang naaayon sa kanilang paniniwala at prinsipyo. Ang kabanata ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga mambabasa na maging handa sa anumang hamon ng buhay at manatiling tapat sa kanilang layunin at adhikain.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 34 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 35 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link