Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 20 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 20 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 20 – Ang Nagpapalagay. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 20 – Ang Nagpapalagay

Tinalakay ang papel ni Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo o mas kilala bilang “Buena Tinta” sa paglutas ng isyu sa akademya ng wikang Kastila. Kilala si Don Custodio sa lipunan ng Maynila dahil sa kanyang pagsikat pagkatapos mag-asawa ng mayaman at makapag-negosyo. Bagamat kulang sa kaalaman sa kanyang mga tungkulin, pinupuri siya dahil sa kanyang kasipagan.

Nagpunta si Don Custodio sa Espanya, ngunit hindi siya pinansin dahil sa kawalan ng edukasyon. Hindi pa sumapit ang isang taon, bumalik na siya sa Pilipinas at ipinagyabang ang kanyang mga karanasan sa Madrid. Tingin niya sa kanyang sarili ay isang amo at manananggol, at naniniwala siya na may mga tao na ipinanganak para mag-utos at sumunod. Sa kanyang pananaw, ang mga Pilipino ay ipinanganak upang maging utusan lamang.

Matapos ang labinlimang araw, nakagawa na ng pasya si Don Custodio hinggil sa akademya ng wikang Kastila at handa na niyang ipaalam ito sa lahat.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 20

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-20 Kabanata ng El Filibusterismo:

Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo

Kilala rin sa tawa na “Buena Tinta”. Ipinakilala siya bilang isang taong maimpluwensya na nakilala sa lipunan ng Maynila dahil sa kanyang kasal sa isang mayamang babae at dahil na rin sa kanyang negosyo. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kaalaman hinggil sa kanyang mga tungkulin, pinupuri siya dahil sa kanyang kasipagan. Siya rin ang naging tagapaglutas sa problema ng akademya ng wikang Kastila.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 20

Ang tagpuan ng kabanata ay sa Maynila, kung saan si Don Custodio ay nakatira at nagsasagawa ng kanyang mga tungkulin.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 20

  • Tinalakay – inusisa o pinag-usapan
  • Akademya – institusyon na nagbibigay ng mataas na antas ng edukasyon
  • Negosyo – hanapbuhay o komersyo
  • Edukasyon – proseso ng pagtuturo at pag-aaral ng kasanayan at kaalaman
  • Amo – isa na may kapangyarihan sa iba
  • Utusan – isa na sumusunod sa utos ng iba
  • Pasya – desisyon o hatol

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 20

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 20 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanata ay nagpapakita ng isang kritiko sa mga indibidwal na namumuno ng lipunan na hindi sapat ang kaalaman at kakayahan sa kanilang mga tungkulin. Ipinapakita dito na ang kasipagan ay hindi sapat na basehan upang maging mahusay at epektibo sa isang posisyon.
  • Inilalarawan din ng kabanata ang pananaw ng mga kolonyalistang Espanyol na ang mga Pilipino ay utusan lamang, na kung saan tayong mga Pilipino ay dapat ipaglaban ang ating karapatan at patunayan na tayo ay may kakayahan na maging malaya at maging pantay-pantay sa iba.
  • Higit sa lahat, ang kabanata ay nagsisilbing paalala na ang kaalaman at tunay na karanasan ay mahalaga upang maging karapat-dapat sa isang posisyon.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 20 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 21 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link