Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 19 – Ang Mitsa. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 18 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 19 – Ang Mitsa

Nagngangalit na lumabas si Placido Penitente mula sa klase, nais niyang gumawa ng paghihiganti. Nakita niya sina Padre Sibyla at Don Custodio na nasa sasakyan at gusto niyang habulin ang pari. Sa Escolta, nakita niya ang dalawang Agustino, ngunit pinigilan niya ang sarili sa pagnanais na suntukin ang mga ito. Sa bahay, dumating ang ina niyang si Kabesang Andang mula sa Batangas. Nagpaalam si Placido na hindi na siya mag-aaral at pagkatapos ay naglibot sa iba’t ibang lugar.

Nagutom si Placido at naisipang umuwi, pero nagkamali siya ng akala na wala na ang kanyang ina. Si Kabesang Andang ay pinakiusapan ang prokurador ng Agustino upang ayusin ang problema ni Placido, ngunit matigas ang ulo niya. Hindi na kumain si Placido at lumabas muli. Pumunta siya sa daungan ng bapor at naisip na magpunta sa Hongkong upang magpayaman. Sa perya, nakita niya si Simoun at ikinuwento niya ang nangyari sa kanya at ang kanyang plano.

Isinama siya ni Simoun sa kanyang karwahe at nakita nila sina Isagani at Paulita. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakarating sa bahay na pagawaan ng pulbura. Inatasan si Simoun na makipagkita sa tenyente at kabo ng mga militar, at si Kabesang Tales. Ayon sa guro, hindi pa sila handa, pero sabi ni Simoun ay sapat na ang mga kakampi nila. Dalawang oras silang nag-usap bago umuwi si Placido sa kaserahan.

Kinabukasan, nakikinig na si Placido sa pangaral ng kanyang ina at hindi na siya tumutol sa mga payo nito. Pinapauwi na niya ang ina sa Batangas upang hindi malaman ng prokurador na nandoon siya.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 19

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-19 Kabanata ng El Filibusterismo:

Placido Penitente

Pangunahing tauhan ng kabanata. Isang mag-aaral na nagngangalit sa sistema ng edukasyon at ng simbahan.

Padre Sibyla

Isang paring binanggit sa kuwento, isang simbolismo ng simbahang katoliko na kasangkot sa problema ni Placido.

Don Custodio

Isa pang karakter na kasangkot sa problema ni Placido.

Kabesang Andang

Ina ni Placido na nagsisikap na tulungan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa prokurador ng Agustino.

Simoun

Ang kasama ni Placido sa paglalakbay, nagbigay ng konsiyerto at payo kay Placido.

Isagani at Paulita

Ang magkisintahan na nakita nina Plasido at Simoun sa kanilang paglalakbay.

Tenyente at Kabo

Mga militar na nakatakda makipagkita kay Simoun.

Kabesang Tales

Isa pang karakter na inatasan makipagkita kay Simoun.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 19

Ang mga tagpuan ay sa Escolta, sa bahay ni Placido, sa daungan ng bapor, sa perya, sa bahay na pagawaan ng pulbura, at ang kaserahan.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 19

 • Nagngangalit – galit na galit
 • Prokurador – abogado na nagrerepresenta sa kliyente
 • Daungan – lugar kung saan dumarating at umaalis ang mga barko
 • Perya – pansamantalang parke ng libangan
 • Karwahe – isang sasakyan na hinahatak ng kabayo
 • Pulbura – gamit sa paggawa ng pampasabog
 • Kaserahan – kampo ng mga sundalo
 • Pangaral – payo o leksiyon
 • Matigas ang ulo – ayaw makinig sa payo; pasaway

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 19

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 19 ng El Filibusterismo:

 • Ang kabanata ay nagbibigay ng mga aral at mensahe tungkol sa hindi pagtanggap sa sistema ng edukasyon at ng simbahan, at ang pagsusumikap ng mga magulang para sa kanilang mga anak.
 • Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagpapayo at ang kakayahan ng mga indibidwal na magpasya para sa kanilang sarili.
 • Isinasaalang-alang din ng kabanata ang tema ng rebelyon at paghahanap ng katarungan.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 20 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link