Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 18 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 18 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 18 – Mga Pandaraya. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot dito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 17 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 18 – Mga Pandaraya

Sa kabanatang ito, nakilala natin si Mr. Leeds, isang Amerikano na mahusay sa pagsasalita ng Kastila. Naganap ang kwento sa isang peryahan kung saan nagpakita si Mr. Leeds ng isang kahong kahoy mula sa piramid ni Khufu, isa sa mga Paraon ng Ehipto. Ang kahon ay naglalaman ng abo at isang piraso ng papiro na may dalawang salita. Kapag binigkas ang unang salita, nabubuhay ang abo at lumalabas ang ulo na sinasabing si Imuthis. Sa pagbanggit ng pangalawang salita, ang ulo ay bumabalik sa kahon.

Nagkwento si Imuthis tungkol sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayan matapos ang kanyang pag-aaral at paglalakbay. Naglahad din siya ng lihim tungkol sa tunay na Sumerdis at si Gautama, ang magnanakaw ng kapangyarihan. Nabanggit din ang pag-ibig ni Imuthis sa anak ng pari at ang kaniyang pagkakasangkot sa isang kaguluhan. Sa huli, hinimatay si Padre Salvi dahil sa takot habang tinitignan siya ni Imuthis.

Kinabukasan, ipinagbawal ng Gobernador ang palabas ni Mr. Leeds ngunit wala na siya sa lugar dahil lumipad na siya patungong Hongkong kasama ang kanyang lihim.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 18

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-18 Kabanata ng El Filibusterismo:

Mr. Leeds

Isang Amerikanong mahusay sa Kastila, siya ang nagpakita ng isang kahong naglalaman ng abo at pirasong papiro na may dalawang salita na maaaring buhayin at ibalik ang ulo ni Imuthis.

Imuthis

Isang ulo na lumabas mula sa abo sa loob ng kahon. Nagkuwento siya ng kanyang mga karanasan, lihim, at pag-ibig.

Sumerdis

Isang tauhan na nabanggit sa kuwento ni Imuthis na may lihim tungkol dito.

Gautama

Isang magnanakaw ng kapangyarihan ayon sa kwento ni Imuthis.

Anak ng Pari

Ang pinagkakautangan ng pag-ibig ni Imuthis.

Padre Salvi

Nahimatay dahil sa takot matapos tignan ni Imuthis.

Gobernador

Nagpatupad ng pagbabawal sa palabas ni Mr. Leeds.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 18

Ang pangyayari ay naganap sa isang peryahan.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 18

  • Peryahan – lugar na kung saan may mga palabas at laro
  • Piramid – isang estruktura na may hugis na tulad ng tatsulok
  • Papiro – isang uri ng papel na ginawa mula sa halaman
  • Magnanakaw – isang taong kumukuha ng bagay na hindi sa kanya
  • Hinimatay – nawalan ng malay dahil sa kahinaan o takot
  • Ipinagbawal – hindi pinahihintulutan o hindi pinapayagan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 18

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 18 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanatang ito ay naglalahad ng mahalagang aral tungkol sa pagiging mapanuri at kritikal sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi lahat ng nakikita at naririnig natin ay maaaring maging totoo, kaya’t mahalagang magtamo ng sapat na kaalaman at mag-isip nang malalim bago maniwala.
  • Isa pa, ipinakikita rin ng kwento ang kahalagahan ng katapatan at pagtutuwid ng maling gawi, tulad ng paglantad ng kataksilan at pandaraya na ginagawa ng iba.
  • Higit sa lahat, hinihikayat tayo ng kabanatang ito na maging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay at huwag palaging umasa sa mga kadayaan at pandaraya upang makamit ang ating mga mithiin.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 18 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link