Ibong Adarna Kabanata 10 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 10: Ang Pagtataksil nina Don Pedro at Don Diego. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 10: Ang Pagtataksil nina Don Pedro at Don Diego

Nagbalik sa palasyo ang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego nang hindi kasama si Don Juan. Bagaman nasa malubhang kalagayan, pinilit ni Haring Fernando na bumangon upang mayakap sa kanyang mga anak na matagal nang nawawala. Napuno ng pangamba at lungkot ang hari nang malaman na hindi kasama ang bunso niyang anak, si Don Juan. Sa mga tanong ng hari hinggil sa kinaroroonan ni Don Juan, iisang tugon lamang ang binigay ng dalawang prinsipe – hindi nila alam.

Ipinaliwanag ng magkapatid kay Haring Fernando ang kanilang nakuha – ang Ibong Adarna. Ngunit, nabigla ang hari nang makita na hindi maganda at halatang mahina ang ibon. Nakumpirma ng hari na hindi makakapagpagaling ng sakit ang awit ng Ibong Adarna dahil sa kondisyon nito, at sa halip ay maaaring magpatindi pa ito ng karamdaman. Sa kanyang pangamba, muling naalala ni Haring Fernando ang kanyang nakakabagabag na panaginip na kanyang bunso ay pinatay ng dalawang kapatid.

Sa paglipas ng mga araw, patuloy na lumala ang karamdaman ng hari. Patuloy ding tumangging kumanta ang Ibong Adarna dahil wala ang tunay nitong nagmamay-ari sa kanya na si Don Juan. Maging ang Ibong Adarna ay umaasang buhay pa si Don Juan, at umaasang malalaman din ng hari at reyna ang pagtataksil na ginawa ng kanilang dalawang anak.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 10

  • Don Pedro
  • Don Diego
  • Haring Fernando
  • Don Juan
  • Ibong Adarna

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 10

Ang kabanatang ito ng Ibong Adarna ay nagpapakita ng ilang mahahalagang leksyon sa atin. Una, ito’y nagtuturo ng kabutihan ng pagiging tapat at mabuti. Nang magsinungaling sina Don Pedro at Don Diego hinggil sa kanilang bunso, hindi lamang ito nagdulot ng kalungkutan sa kanilang ama, kundi nagpatindi rin ito ng sakit nito. Tinuturuan tayo ng kabanata na ang katotohanan, bagaman minsan ay mahirap sabihin, ay palaging mas makapangyarihan at makapagbibigay ng tunay na kapayapaan.

Pangalawa, pinapakita rin ng kabanata ang mahalagang papel ng konsiyensiya. Kahit na ang Ibong Adarna ay isang hayop, ipinapakita nito ang kahalagahan ng katapatan at tunay na pagkakilala sa kanyang tunay na nagmamay-ari, si Don Juan. Sa kabila ng kanyang kakayahang kumanta at magpagaling, hindi ito ginawa ng ibon dahil hindi nito nararamdaman ang nararapat na pag-aalaga at pagmamahal mula sa kanyang mga hindi tunay na nagmamay-ari.

Higit sa lahat, ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga gawa ng taksil at kasinungalingan ay hindi nagtatagal. Sa kalaunan, lalabas at malalaman din ang katotohanan. Sa huli, ang katotohanan at katarungan ang mananaig.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 10 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link