Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 13 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 13 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 13: Ang Pagbabalik ni Don Juan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 13: Ang Pagbabalik ni Don Juan

Sa Kabanata 13 ng Ibong Adarna, matagumpay na nakabalik si Don Juan sa kaharian ng Berbanya. Sa kanyang pagdating, kinabahan at napatulala sina Don Pedro at Don Diego.

Hindi nag-atubiling lumapit si Don Juan sa kanilang amang may sakit upang ipakita ang Ibong Adarna. Nang magsimulang kumanta ang ibon, inilantad nito ang buong katotohanan—ang paglalarawan sa mga pinagdaanang hirap ni Don Juan at ang pagtataksil ng dalawang kapatid.

Sa ikapitong awit, nakabangon ang hari na para bang hindi nagkasakit. Sa sobrang tuwa, niyakap ng hari si Don Juan at ang ibon, at nag-utos na parusahan ang dalawang taksil na kapatid.

Ngunit, pinatawad ni Don Juan ang kanyang mga kapatid at humingi ng awa para sa kanila sa hari. Sa kabutihang loob na ipinakita ni Don Juan, nagbago ang isip ng hari at pinalaya ang dalawa. Ngunit may babala ang hari na kung mangyari ulit ang kanilang pagtataksil, kamatayan ang magiging parusa.

Sa huli, nagdiwang ang buong palasyo sa paggaling ng hari at sa muling pagkakabuo ng magkakapatid.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 13

  • Don Juan
  • Don Fernando
  • Ibong Adarna
  • Don Pedro
  • Don Diego

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 13

Napakatindi ng mensahe ng Kabanata 13 ng Ibong Adarna hinggil sa kabutihan, pagsisisi, at pagpapatawad. Sa kabanatang ito, nakita natin ang kadakilaan ng kalooban ni Don Juan sa kabila ng pagtataksil sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sa halip na ipakulong sila, pinili niya ang landas ng pagpapatawad at nagmakaawa sa hari na huwag silang parusahan.

Nakita din natin ang pagpapahalaga ng hari sa kahalagahan ng pananagutan para sa ating mga aksyon. Bagama’t pinatawad niya ang kanyang mga anak, mayroon siyang babala na kung mangyari ulit ang pagtataksil, hindi na ito papalampasin. Nagturo ito ng aral na ang lahat ng ating aksyon ay may kaakibat na kahalagahan at dapat tayong managot sa mga ito.

Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagbigay diin sa halaga ng pagpapatawad, pagmamahal sa pamilya, at pananagutan sa ating mga ginagawa.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 13 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link