Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 61 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 61 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 61 – Ang Habulan sa Lawa. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 60 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 61 – Ang Habulan sa Lawa

Sa kabanatang ito, ipinagpatuloy ni Elias ang pagsasakay kay Ibarra patungo sa Mandaluyong upang itago siya sa bahay ng isang kaibigan. Siniguro rin ni Elias na ibabalik niya ang pera ni Ibarra na itinago niya sa puno ng balite. Inalok ni Ibarra si Elias na sumama sa kanya sa ibang bansa ngunit tinanggihan ito ni Elias.

Habang naglalayag, napansin nila ang kaguluhan sa palasyo at pinatigil sila ng polvorista. Nang tanungin kung saan nanggaling, sinabi ni Elias na mula siya sa Maynila at maghahatid ng damo sa hukom at kura. Pinayagan silang magpatuloy ng bantay at pinag-ingat na huwag magpapasakay ng sinumang bilanggo.

Nagpatuloy sila sa pagsasagwan hanggang sa marating nila ang ilog-Pasig at makarating sa Sta. Ana. Dito, napadaan sila sa bahay-bakasyunan ng mga heswitas kung saan naalala ni Elias ang kanyang nakaraan.

Nang makita ng bantay ang bangka nila sa lawa, sinubukan ni Elias na iwasan ang mga sibil na humahabol sa kanila. Ngunit dahil walang sandata, nagdesisyon si Elias na magkita na lamang sila ni Ibarra sa noche buena sa libingan ng nuno nito. Sumisid si Elias at sinikad ang bangka upang mawala sa paningin ng mga sibil.

Pinaputukan ng mga sibil si Elias at nakita nilang may bahid ng dugo sa tubig. Sa huli, pinili na lamang ng mga sibil na umalis.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 61

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-61 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Elias

Isang mahusay na bangkero na tumutulong kay Ibarra na makatakas. Isa siyang matapang at matapat na kaibigan.

Ibarra

Binanggit na tao na pinagtatago ni Elias. Siya’y nagbabalak magtungo sa ibang bansa.

Polvorista

Isang guwardiya na nagbabantay sa palasyo, na nagtanong kung saan sila nagmula at kung saan sila nagdadala ng damo.

Hukom at Kura

Mga taong pinagsasabihan ni Elias na padadalhan niya ng damo. Hindi sila direkta na nabanggit bilang mga tauhan, ngunit sila ay mga tauhan na pinapatungkulan ni Elias.

Mga Sibil

Mga kawani ng pamahalaan na nagsasagawa ng paghahabol sa bangka nina Elias at Ibarra.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 61

Sa ilog patungo sa Mandaluyong, bahagi rin ng Manila, at lugar na may bahay-bakasyunan ng mga heswitas sa Sta. Ana.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 61

  • Balite – isang uri ng puno
  • Polvorista – isang tao na nagbabantay sa imbakan ng pulbura o mga pampasabog
  • Damo – isang klase ng halaman
  • Hukom – isang opisyal na naghahatol ng batas
  • Kura – isang pari na namamahala sa isang parokya
  • Heswitas – isang orden ng mga pari sa Simbahang Katolika
  • Sibil – isang kawani ng pamahalaan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 61

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 61 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa pagpapahalaga sa pagkakaibigan at pagtitiwala. Ipinakita ni Elias ang kanyang tapat na pagtulong kay Ibarra, maging sa gitna ng panganib. Sa kabila ng pagkakataong sumama sa ibang bansa, pinili ni Elias na manatili at harapin ang mga hamon sa Pilipinas.
  • Ito rin ay nagpapakita ng sakripisyo at pagpapahalaga sa kalayaan. Handang isugal ni Elias ang kanyang buhay para sa kapakanan ni Ibarra at sa paghahangad ng pagbabago sa bansa. Sa kabanatang ito, naipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, na siyang isa sa pinakamahalagang aral na maaaring makuha ng mga mambabasa.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 61 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 62 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link