Noli Me Tangere Kabanata 62 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 62 – Ang Paliwanag ni Padre Damaso. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 62 – Ang Paliwanag ni Padre Damaso

Sa kabanatang ito, si Maria Clara ay abala sa pag-iisip tungkol sa balita ng pagkamatay ni Ibarra, kahit na maraming regalo ang nakahanda para sa kanya. Hindi niya ito pinapansin. Dumating si Padre Damaso at agad niyang hiningi ang kanyang tulong upang sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay Linares at pangalagaan ang kapakanan ng kanyang ama.

Idinagdag pa ni Maria Clara na wala na siyang ibang pakakasalan maliban kay Ibarra at para sa kanya, dalawang bagay na lamang ang mahalaga – ang kamatayan o ang kumbento. Napaisip si Padre Damaso at humingi ng tawad kay Maria Clara, naglaho ang kanyang luha habang ipinapahayag ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa dalaga.

Si Padre Damaso ay nagpasya na payagan si Maria Clara na pumasok sa kumbento kaysa sa piliin ang kamatayan. Bago umalis, tumingala siya sa langit at humingi ng tawad sa Diyos. Hiniling niya na siya na lamang ang parusahan at huwag ang kanyang anak na si Maria Clara.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 62

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-62 Kabanata ng Noli Me Tangere:

  • Maria Clara
  • Padre Damaso
  • Linares
  • Ibarra

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 62

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 62 ng Noli Me Tangere:

  • Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya at pag-aalay ng sarili para sa kanilang kapakanan. Ipinaaalala rin ng kabanata na ang buhay ay puno ng pagsubok at paghihirap, at kailangang harapin ang mga ito nang may paninindigan at tatag ng loob.
  • Nakita natin dito ang sakripisyo ni Maria Clara sa pagpili na pumasok sa kumbento upang maiwasan ang pagpapakasal sa isang tao na hindi niya mahal. Samantala, si Padre Damaso naman ay nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Maria Clara at sa Diyos. Bagaman nasaktan si Padre Damaso sa pagpili ng kanyang anak, tinanggap niya ang desisyon nito bilang pagmamahal sa kanya.
  • Ang kabanata ay nagbibigay-diin din sa ideya na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Kailangan nating matutong magparaya, magpatawad, at magbigay ng kalinga sa mga taong mahalaga sa atin upang maipagpatuloy natin ang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 62 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-62 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 63 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 64 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 61 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 60 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 59 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 58 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 57 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 56 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 55 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, mga Tauhan, at Aral

  • Save
Share via
Copy link