Noli Me Tangere Kabanata 63 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 63 – Noche Buena. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.


Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 63 – Noche Buena

Sa isang dampa sa bundok, nakatira ang isang pamilyang Tagalog na nabubuhay sa pangangaso at pangangahoy. Nandito sina Basilio at isang batang babae. Inalagaan ng matanda si Basilio noong natagpuan niyang sugatan. Nagkwento si Basilio tungkol sa kanyang buhay at pinayagan siyang umuwi ng matanda. Pinagbaunan pa siya ng pindang na usa para sa kanyang ina na si Sisa.

Noche Buena na sa bayan ng San Diego, ngunit malungkot ang mga tao. Malungkot din sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan kausap niya si Don Filipo. Napawalang-sala si Don Filipo sa mga bintang laban sa kanya. Nakita nila si Sisa pero hindi siya nanakit ng kapwa.

Nakatanggap ng sulat si Sinang mula kay Maria Clara ngunit ayaw niyang buksan ito. Kumakalat ang balita na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas si Kapitan Tiago sa parusang bitay.

Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay ngunit wala si Sisa. Nakita niya si Sisa sa bahay ng alperes na umaawit. Tumakbo si Sisa pagkakita niya sa mga tanod at sumunod si Basilio sa kanya. Sa pagtakbo, binato si Basilio ng alilang babae sa ulo. Tuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa gubat.

Pumasok si Sisa sa libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balite. Niyakap ni Basilio si Sisa at napatigil sa pagtakbo. Pagkatapos ay nakilala ni Sisa ang kanyang anak at biglang bumagsak sa kanya. Nang magising si Basilio, natuklasan niyang patay na si Sisa.

Niyakap ni Basilio ang kanyang ina at napaiyak. Pagtunghay ni Basilio ay may nakita siyang sugatang lalaki na nakasamasid sa kanila at sila ay nag-usap. Ang lalaki ay si Elias. Dalawang araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay.

Hindi kayang tulungan ni Elias si Basilio sa paglibing sa kanyang ina kaya pinapunta niya ito sa punong balite para kumuha ng panggatong. Bilin ni Elias na silaban ang bangkay nila ni Sisa.

Dagdag pa ng lalaki, may malaking kayamanan na nakabaon sa may puno ng balite at kung wala raw ibang taong dumating ay gamitin niya ang kayamanan sa kanyang pag-aaral.

Nagdadasal si Elias at nagwika na mamamatay siyang hindi nakikita ang pagbubukang-liwayway ng bayang minamahal niya. Nang tumanaw siya sa langit, unti-unti siyang nabuwal sa lupa.

Nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking siga sa lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Dahil dito, sinisi ni Manang Rufa ang gumawa ng siga dahil di daw ito marunong mangilin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 63

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-63 Kabanata ng Noli Me Tangere:

 • Basilio
 • Sisa
 • Matandang Tagalog
 • Don Filipo
 • Kapitan Basilio
 • Sinang
 • Maria Clara
 • Kapitan Tiago
 • Linares
 • Alperes
 • Tanod
 • Alilang babae
 • Elias
 • Manang Rufa

Mga Aral sa Noli Me Tangere Kabanata 63

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 63 ng Noli Me Tangere:

 • Ang kabanatang ito ng “Noli Me Tangere” ay nagbibigay ng maraming aral at mensahe para sa mga mambabasa. Una, ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba sa pagdiriwang ng Noche Buena sa bayan ng San Diego, na noong nakaraang taon ay masaya at puno ng kulay, ngunit sa kasalukuyan ay malungkot at walang sigla. Ito ay isang paalala sa atin na ang mga kaganapan sa ating lipunan, tulad ng kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan, ay may malaking epekto sa ating buhay at sa pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon.
 • Pangalawa, ipinakikita rin ng kabanatang ito ang hirap na dinaranas ng mga mahihirap na tao, tulad ni Sisa at Basilio, na pilit na nilalabanan ang kahirapan, kawalan ng hustisya at paghihiwalay ng pamilya. Nakita natin ang pagmamahal ni Basilio sa kanyang ina at ang sakripisyo na ginawa niya upang matagpuan ito. Ang pagkamatay ni Sisa ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa sa kanilang sitwasyon at ang kalupitan ng mga may kapangyarihan sa kanila.
 • Pangatlo, ipinapakita rin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, tulad ng ginawa ni Elias. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap at malapit nang kamatayan, nagawa pa rin niyang bigyan ng tulong at suporta si Basilio at mag-iwan ng isang mensahe ng pag-asa para sa kanya. Ito ay nagpapakita na ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay maaaring maging isang malaking inspirasyon at pag-asa para sa iba.
 • Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng kahirapan at kawalan ng hustisya, mayroon pa rin tayong pag-asa at pagkakataong mabago ang ating sitwasyon. Ito ay nagsisilbing paalala na ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay maaaring maging isang paraan upang maabot ang liwanag sa dulo ng madilim na landas.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 63 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Mga kaugnay na aralin

Noli Me Tangere Kabanata 64 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 62 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 61 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 60 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 59 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 58 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 57 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 56 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 55 Buod, mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 54 Buod, mga Tauhan, at Aral

 • Save
Share via
Copy link