Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 17 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 17 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 17: Ang Mahiwagang Balon sa Armenya. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 17: Ang Mahiwagang Balon sa Armenya

Sa kabanatang ito ng Ibong Adarna, natagpuan ng magkakapatid na sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan ang isang misteryosong balon habang sila’y naglalakbay. Ang balong ito’y napapaligiran ng makikinis na marmol, at ang lumot sa paligid ay may gintong nakaukit. Kinagigiliwan nila ang kaanyuan ng balon, na bagaman malalim, ay walang tubig sa loob. Tangan ng balon ang isang lubid para sa mga nagnanais na sumubok bumaba.

Unang bumaba sa balon si Don Pedro, ang panganay sa magkakapatid. Ngunit dahil sa kakulangan ng liwanag, hanggang sa tatlumpung dipa lamang ng balon ang kanyang narating. Sinundan siya ni Don Diego, ngunit tulad ng kanyang kuya, hindi rin siya nagtagal sa ilalim ng balon.

Ang huli na sumubok bumaba ay si Don Juan. Pinagpatuloy niya ang kanyang lakbay sa loob ng balon kahit na lubhang malalim na ito. Sa kabila ng kaba at pangamba ng kanyang mga kapatid, hindi ito sapat upang pigilan si Don Juan sa kanyang paglalakbay.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 17

  • Don Juan
  • Don Pedro
  • Don Diego

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 17

Ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa halaga ng determinasyon at pagtitiyaga. Tulad ni Don Juan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay kahit malalim at madilim ang balon. Ito ay isang simbolo ng buhay natin, kung saan may mga panahon na kinakailangan natin harapin ang mga bagay na hindi natin alam o hindi tiyak. Sa mga sandaling ito, ang ating determinasyon at pagtitiyaga ang magiging sandata natin upang malampasan ang anumang problema o pagsubok.

Bukod pa rito, ipinapakita rin ng kabanata ang kahalagahan ng pagiging matatag sa ating paniniwala at hindi padadala sa anumang balakid. Ito ay isang katangian na madalas makita sa mga taong alam ang kanilang layunin sa buhay at hindi natatakot na subukan ang mga bagay na hindi karaniwan o hindi kasama sa kanilang comfort zone.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 17 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link