Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 19 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 19: Ang Higanteng Bantay. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 19: Ang Higanteng Bantay

Binigyan ni Donya Juana si Don Juan ng babala na ang nagbabantay sa kanyang hardin ay isang mapang-abusong higante. Hindi naglaon, lumabas ang nasabing higante na nalamang may ibang tao sa kanyang teritoryo. Nagpakita ng kasayahan ang higante dahil akala niya ay makakakita na siya ng kanyang ihahain sa hapagkainan.

Sa kabila ng kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi nawalan ng tapang si Don Juan. Hinamon niya ang higante at ipinagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang matatalim na espada. Sa kanyang kagitingan, nagtagumpay si Don Juan laban sa higante.

Bagamat natalo na ni Don Juan ang higante, nagpatuloy pa rin ang kanyang paglalakbay dahil sa hiling ni Donya Juana na iligtas ang kanyang bunsong kapatid na si Donya Leonora. Binigyan siya ng babala ni Donya Juana na ang nagbabantay kay Prinsesa Leonora ay isang serpyente na may pitong ulo na mas malupit kaysa higante. Ang nasabing serpyente ay may kakayahang magpatubo ulit ng ulo kapag ito ay naputol.

Ipinaalam ni Donya Juana na si Donya Leonora ay matatagpuan sa isang palasyong hindi kalayuan sa kanila na may malaking hagdanang ginto.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 19

  • Don Juan
  • Donya Juana
  • Higante
  • Donya Leonora

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 19

Ang kabanatang ito ng Ibong Adarna ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang moral na aral. Una, ito ay nagpapakita ng katapangan ni Don Juan na ipinamalas niya sa kanyang pakikipaglaban sa higante. Binigyang-diin nito na ang tapang ay hindi lamang nagpapakita sa pisikal na lakas, kundi sa determinasyon na harapin ang anumang hamon na darating sa buhay.

Pangalawa, ang kabanata ay nagbibigay rin ng aral tungkol sa kahalagahan ng pangako. Pinangako ni Don Juan na ililigtas niya ang kapatid ni Donya Juana, si Donya Leonora. Sa pagtupad ng kanyang pangako, ipinapakita ni Don Juan ang kanyang katapatan at kredibilidad.

Panghuli, binibigyang-diin din ng kabanata ang kahalagahan ng babala o paunawa. Sa pagbibigay ng mga babala ni Donya Juana kay Don Juan, ipinapakita nito na ang impormasyon at kaalaman ay mahalagang sandata laban sa anumang panganib.

Ito rin ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Donya Juana sa kanyang kapatid, ipinapakita ang kahalagahan ng pamilya at pag-aalaga sa isa’t isa.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 19 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link