Ibong Adarna Kabanata 6 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 6: Ang Leprosong Ermitanyo. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 6: Ang Leprosong Ermitanyo

Natagpuan ni Don Juan ang isang leprosong ermitanyo na humingi ng limos. Binigyan niya ito ng natitirang tinapay na dala niya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ng ermitanyo ang misyon ng binata kaya’t nag-iwan ito ng mga mahahalagang paalala.

Pinayuhan si Don Juan ng ermitanyo na huwag mapapanganga sa ganda ng punong Piedras Platas, bagkus ay tumingin sa ibaba nito at hanapin ang isang dampa. Sa dampa ay matatagpuan niya ang pangalawang ermitanyo na makakatulong sa kanyang misyon na makakuha ng lunas para sa may sakit na ama.

Pagdating ni Don Juan sa Piedras Platas, nalimutan niya pansamantala ang payo ng leproso dahil sa kagandahan ng puno. Ngunit bumalik ang kanyang pagkaalam nang matagpuan niya ang dampa.

Doon sa dampa, natagpuan niya ang tinapay na ibinigay niya sa leproso at nalaman niya na ang Ibong Adarna ay isang engkantado na makikita lamang tuwing gabi. Ang ibon ay umaawit ng pitong beses at nagpapalit rin ng kulay ng balahibo ng pitong beses.

Ibinilin ng ermitanyo na sa bawat awit ng Ibong Adarna ay kailangan ni Don Juan na hiwain ang kanyang palad at pigaan ito ng dayap upang malabanan ang antok. Binigyan din siya ng sintas na ginto na magagamit niya para mahuli at igapos ang ibon.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 6

  • Don Juan
  • Leprosong Ermitanyo

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 6

Ang pagiging mapagbigay at may malasakit – Ipinakita ito ni Don Juan nang ibigay niya ang kanyang natitirang tinapay sa leprosong ermitanyo.

Ang kahalagahan ng pagiging matiyaga at mapanuri – Ipinakita ito ni Don Juan nang sundin niya ang mga payo ng ermitanyo na kahit na tila kakaiba, nagbukas ng landas para sa kanyang misyon.

Ang halaga ng pagpapahalaga sa mga payo – Ipinakita ni Don Juan ang paggalang sa mga matatanda sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payo ng ermitanyo.

Ang halaga ng pagiging tapat – Sa pagbabalik ni Don Juan ng tinapay na kanyang inihandog, ipinakita niya ang kanyang katapatan at respeto sa ermitanyo.

Ang halaga ng pagpapahalaga sa pagtuklas – Ang kahandaan ni Don Juan na hiwain ang kanyang palad at pigaan ito ng dayap ay nagpakita ng kanyang tapang at determinasyon na matamo ang kanyang layunin.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 6 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

Ibong Adarna Kabanata 7 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 8 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 9 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 10 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 11 Buod, Mga Tauhan, at Aral

  • Save
Share via
Copy link