Ibong Adarna Kabanata 3 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 3: Ang Paglalakbay ni Don Pedro. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 3: Ang Paglalakbay ni Don Pedro

Sa loob ng tatlong buwan, pinagtiyagaan at pinaghirapan ni Don Pedro ang mahabang paglalakbay patungo sa Bundok ng Tabor. Sa kanyang pagkakayod, natagpuan niya rin ang Piedras Platas, ang makinang na puno na inaasahang dadapuan ng hinahanap na Ibong Adarna.

Sa kasamaang palad, sa kabila ng mga inaabangang ibon, wala ni isa man sa kanila ang dumapo sa puno. Sa kahabaan ng kanyang pag-aantay, nagawi si Don Pedro sa tulog, hindi na namalayan ang pagdating ng Ibong Adarna. Ang ibon, na may kakayahang magpalit ng kulay ng kanyang balahibo sa tuwing umaawit ng pitong ulit, ay hindi napuna ng natutulog na prinsipe.

Sa pagtulog ng ibon, ayon sa kanyang nakagawian, nagtapon ito ng kanyang dumi. Sa kasamaang palad, napunta ito sa natutulog na Don Pedro, at sa isang iglap, ang prinsipe ng Berbanya ay naging bato.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 3

  • Don Pedro
  • Ibong Adarna

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 3

Ang Kabanata 3 ng Ibong Adarna ay nagtuturo ng maraming aral sa atin. Unang-una, ito ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagiging handa at laging alerto. Sa kaso ni Don Pedro, kahit na ginawa niya ang kanyang pinakamabuti upang hanapin ang Ibong Adarna, sa sandaling siya ay nalugmok sa kanyang pag-aantay at nakatulog, nawala ang kanyang oportunidad na mahuli ang ibon.

Pangalawa, ito rin ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagiging matiyaga. Kahit na matagal na niyang inaantay ang ibon, dahil sa kanyang pagkakatulog, hindi niya ito nagawang mahuli.

At pangatlo, itinatampok din ng kabanata na ito ang pagkilala sa mga bagay na maaaring hindi inaasahan. Kahit gaano pa kalakas o katalino ang isang tao, hindi pa rin maiiwasan ang mga pangyayari na labas sa ating kontrol – tulad ng pagiging bato ni Don Pedro sa dumi ng Ibong Adarna. Ito ay paalala na sa bawat pagkilos at desisyon natin, may kaakibat na posibilidad ng hindi inaasahang pangyayari, at sa mga panahong ito, kailangan nating maging handa sa anumang hamon.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 3 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link