Home » Articles » Ibong Adarna Kabanata 4 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Ibong Adarna Kabanata 4 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 4: Ang Kabiguan ni Don Pedro. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 4: Ang Kabiguan ni Don Pedro

Sa ika-apat na kabanata ng Ibong Adarna na pinamagatang “Ang Kabiguan ni Don Pedro,” ang pangyayari ay nagsimula sa pagkabigo ni Don Pedro na hindi na makabalik sa Berbanya. Sa kadahilanang ito, si Don Fernando, ang kanilang ama, ay nag-atas sa kanyang ikalawang anak na si Don Diego na hanapin ang nawawalang kapatid at hulihin ang Ibong Adarna.

Sinundan ni Don Diego ang yapak ng kanyang kuya, naglakbay ng mahigit limang buwan, hanggang sa marating niya ang Piedras Platas. Sa oras ng kanyang pahinga, dumating ang Ibong Adarna at nagbigay-aliw sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pitong awit at pagpapakita ng iba’t ibang kulay ng kanyang balahibo.

Gayunpaman, tulad ng nangyari kay Don Pedro, napabighani rin si Don Diego sa kanta ng Ibong Adarna at hindi rin niya naiwasang makatulog. Sa kasamaang-palad, naging biktima rin siya ng kapangyarihan ng ibon at naging bato rin siya tulad ng kanyang kapatid matapos maiputan ng dumi ng Ibong Adarna.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 4

  • Don Pedro
  • Don Diego
  • Don Fernando
  • Ibong Adarna

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 4

Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng malalim na mensahe tungkol sa pagsubok at kapahamakan na maaaring dumating sa mga taong hindi nag-iingat at nagiging pabaya. Si Don Diego, tulad ng kanyang kapatid na si Don Pedro, ay hindi nagtagumpay sa misyong kanilang iniatas dahil sa kanyang kawalang-ingat. Itinuturo rin nito na ang mga hamon sa buhay ay dapat harapin ng may sapat na kaalaman at paghahanda.

Nakita rin natin dito ang halaga ng pagkakaisa at kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya. Kahit pa ang kanyang kuya ay nabigo, si Don Diego ay hindi nag-atubiling sundan ang yapak nito para lamang matugunan ang utos ng kanilang ama at hanapin ang nawawalang kapatid.

Sa kabuuan, ang kuwentong ito ay isang paalala na hindi lahat ng magagandang bagay, katulad ng awit ng Ibong Adarna, ay ligtas. Sa kabila ng kagandahan, maaaring may taglay itong peligro na maaaring magdulot ng kapahamakan kung hindi tayo magiging maingat.


At dito nagtatapos ang Ibong Adarna Kabanata 4 Buod, mga Tauhan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa kabanatang ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link