Ibong Adarna Kabanata 5 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakin natin ang maikling buod ng Ibong Adarna Kabanata 5: Ang Paglalakbay ni Don Juan. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Mga Nilalaman

Buod ng Ibong Adarna Kabanata 5: Ang Paglalakbay ni Don Juan

Matapos ang tatlong taong pagkawala ng kanyang mga kapatid, walang balitang natanggap si Don Juan mula sa kanila at ang kalagayan naman ng kanilang amang hari ay patuloy na lumulubha. Sa pangamba at pangungulila, ipinag-utos ni Don Fernando kay Don Juan na hanapin ang kanyang mga kapatid at hulihin ang Ibong Adarna, ang tangi nilang pag-asa upang malunasan ang karamdaman ng kanilang ama.

Bilang pagpapakita ng paggalang at pagpapaalam, humingi si Don Juan ng bendisyon sa kanyang ama bago tuluyang magpaalam at ipagpatuloy ang mahalagang misyong ito. Kaibahan ng kanyang paglalakbay sa naunang dalawang prinsipe, hindi siya gumamit ng kabayo. Sa halip, naglakad siya, anuman ang layo o hirap na kanyang mararanasan, naniniwala siyang may mga biyayang darating sa kanya dahil sa kanyang mabuting hangarin.

Pinaghandaan niya ito ng limang pirasong tinapay na kanyang kinakain lamang isang beses sa bawat buwan. Sa gitna ng paghihirap, di nawawalan ng panalangin si Don Juan, inaasahan na makayanan ang hirap ng paglalakbay. Sa kabila ng matagal na apat na buwan ng kanyang paglalakbay, umabot sa punto na tumigas na ang natitirang tinapay sa kanyang baon.

Sa huli, matapos ang mahabang panahon, narating ni Don Juan ang malawak na kapatagan ng bundok Tabor. At sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang matandang lalaki na may sakit na ketong.

Mga Tauhan sa Ibong Adarna Kabanata 5

  • Don Fernando
  • Don Juan
  • Matandang may sakit na ketong

Mga Aral at Mensahe sa Ibong Adarna Kabanata 5

Ang Kabanata 5 ng Ibong Adarna ay nagbibigay diin sa tatlong mahalagang aral. Una, ang kahalagahan ng tiwala at pananampalataya – na nagsasaad na ang kabutihan at mga biyaya ay darating kung malinis at mabuti ang ating hangarin.

Ikalawa, ang pagpapahalaga sa tiyaga at sakripisyo – na pinapakita sa paglalakbay ni Don Juan na walang humpay kahit mahirap.

Ikatlo, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto at pagpapahalaga sa mga nakakatanda, partikular sa kanyang paghingi ng bendisyon mula sa kanyang ama bago simulan ang kanyang paglalakbay.

Ang mga aral na ito ay hindi lamang para sa mga karakter sa kwento kundi maaari rin nating isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay.


At ‘yan ang Ibong Adarna Kabanata 5 Buod, mga Tauhan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng korido.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen.

0 Shares
Share via
Copy link