Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 31 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 31 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 31 – Ang Sermon. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 30 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 31 – Ang Sermon

Ang Kabanata 31 ng Noli Me Tangere ay tumatalakay sa sermon ni Padre Damaso. Nagsimula siya sa wikang Tagalog at Kastila, na hinango mula sa isang sipi sa Bibliya. Binigyang-puri niya ang ilang mga banal na santo ng simbahan, tulad ni Haring David, si Gideon, at si Roldan.

Subalit, sa kanyang sermon, kasama rin ang panlalait niya sa mga Pilipino na binigkas sa wikang Kastila. Nang magsimula siya sa wikang Tagalog, walang awa niyang kinondena si Ibarra, na naging dahilan upang hindi matuwa si Padre Salvi.

Samantala, sa loob ng simbahan, palihim na nagbabala si Elias kay Ibarra tungkol sa isang bato na maaaring makasama sa kanya.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 31

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-31 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Padre Damaso

Isa siya sa mga pangunahing tauhan sa kabanata. Siya ang nagbigay ng sermon at nagbanggit ng mga salitang mahirap maintindihan ng mga Indio. Sa sermon niya, tinukoy niya si Ibarra, na nagdulot ng galit sa huli.

Padre Sibyla at Padre Martin

Mga paring namangha sa magandang bwelo ng sermon ni Padre Damaso.

Kapitan Tiago

Isang mayamang tao, na isa rin sa mga nakikinig sa sermon ni Padre Damaso. Sa kabanata, siya’y nakikitang naghihikab dahil sa antok.

Maria Clara

Siya’y isang babaeng malapit sa puso ni Ibarra. Sa kabanata, sinusulyapan niya si Ibarra habang nakikinig sa sermon.

Ibarra

Isang pangunahing tauhan na tinukoy ni Padre Damaso sa kanyang sermon na nagdulot ng galit sa kanya.

Elias

Isa pang tauhan na dumating ng tahimik sa simbahan at nagbigay ng babala kay Ibarra tungkol sa nalalapit na panganib.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 31

Ang tagpuan ng kabanata ay sa loob ng isang simbahan kung saan nagaganap ang sermon ni Padre Damaso.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 31

 • Sermon – isang mahabang pagsasalita na nagpapahayag ng aral o turo
 • Gwardiya sibil – isang miyembro ng isang pampublikong pwersa na nagbabantay sa kahusayan at kapayapaan
 • Erehe – mga taong itinuturing na nasa labas ng kanilang relihiyon
 • Seremonya ng pagbabasbas – isang ritwal na ginagawa sa simbahan para basbasan ang isang bagay o lugar
 • Pundasyong bato – ang pundasyon o batayan ng isang istruktura
 • Simbahan – isang lugar ng pagsamba para sa mga Kristiyano
 • Pananampalataya – ang paniniwala o kahalagahan na isang tao o grupo ng mga tao ay may hawak sa katotohanan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 31

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 31 ng Noli Me Tangere:

 • Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng integridad at pagiging totoo sa sarili at sa iba. Makikita dito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na lider at ng mga mapagkunwari. Halimbawa, sa kanyang sermon, ginamit ni Padre Damaso ang salita ng Diyos upang ipahiya at saktan ang ibang tao. Sa ganitong paraan, hindi siya naging tapat sa kanyang tungkulin bilang pari na mangaral ng kabutihan at pagmamahal.
 • Ang pagkakaroon ng mapagkumbaba at maawain na puso ay isa pang mahalagang mensahe na maaaring makuha mula sa kabanatang ito. Nagpakita si Padre Damaso ng kayabangan at pangmamaliit sa iba, na hindi nararapat sa isang lider na dapat maglingkod at magturo ng kabutihan.
 • Sa kabilang dako, ang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagbibigay babala ni Elias kay Ibarra ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagmalasakit at mapagmahal na kaibigan. Ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang nakasalalay sa mga mabuting panahon, kundi pati na rin sa mga mapanganib na pagkakataon.
 • Sa kabuuan, ang mensahe ng kabanatang ito ay nagsasaad na ang bawat isa ay may responsibilidad na maging tapat at magpakatotoo sa kanilang mga paninindigan, lalo na sa harap ng kaguluhan at panganib. Ang pagpapakumbaba, pagmamalasakit, at pagmamahal ay mahahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat isa upang makamit ang tunay na pagbabago at pag-unlad.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 31 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 32 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link