Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 30 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 30 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 30 – Si Juli. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 30 – Si Juli

Sumiklab ang kalungkutan sa San Diego dahil sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakapiit kay Basilio. Higit sa lahat, labis na apektado si Juli sa pangyayari.

Nasa isip ni Juli ang pagpapalaya sa kanyang minamahal. Naisip niyang lapitan si Padre Camorra, dahil alam niyang may kapangyarihan ang pari na palayain si Basilio mula sa kulungan.

Dahil sa kaba, hindi mapakali si Juli kung lalapit siya sa pari o hindi. Paglipas ng ilang araw, nalaman niyang tanging si Basilio na lamang ang natitirang nakakulong, habang ang iba ay nakalaya na.

Wala si Basiliong tagapagtanggol o kamag-anak, lalo na’t kamakailan lang ay namatay na si Kapitan Tiago. Balak daw ipatapon si Basilio sa Carolinas.

Bagama’t ayaw ni Juli na lumapit kay Padre Camorra, wala siyang mapagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanya. Pumayag din siya sa pakiusap ni Hermana Bali, na sa tingin niya ay huling pag-asa ni Basilio.

Sa kasamaang palad, ginahasa ni Padre Camorra si Juli sa gabing iyon. Kinagabihan, usap-usapan ang pagtalon ni Juli mula sa bintana ng kumbento na ikinamatay niya.

Dali-daling lumapit si Hermana Bali sa kanya at bumaba sa pinto ng kumbento. Sa labas, nagwawala si Tandang Selo, ang lolo ni Juli, na hindi makakaya ang sakit na dulot ng nangyari sa apo niya.

Sa kawalan ng hustisya, naisip na lang ni Tandang Selo na sumama sa mga tulisan.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 30

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-30 Kabanata ng El Filibusterismo:

Juli

Ang bida ng kabanata, labis na iniibig si Basilio at ginagawa ang lahat upang mailigtas ito.

Basilio

Ang minamahal ni Juli, nakakulong at wala ng ibang tagapagtanggol.

Padre Camorra

Ang pari na inaasahan ni Juli na tutulong sa kanya, ngunit siya rin ang dahilan ng kanyang kapahamakan.

Kapitan Tiago

May-kaya at iginagalang na mamamayan ng San Diego, kamakailan lamang namatay.

Hermana Bali

Kasama ni Juli na humimok sa kanya na lumapit kay Padre Camorra.

Tandang Selo

Ang lolo ni Juli, nagdalamhati sa nangyari sa kanyang apo.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 30

Sa bayan ng San Diego, partikular sa kumbento kung saan ginahasa ni Padre Camorra si Juli.

Talasalitaa sa El Filibusterismo Kabanata 30

 • Sumiklab – umusbong, nagsimula
 • Pagkakapiit – pagkabilanggo, pagkakakulong
 • Pakiusap – hiling, panawagan
 • Tulisan – mga rebeldeng tumatakbo sa batas
 • Kasamaang palad – hindi inaasahang pangyayari
 • Kamag-anak – kaanak, kadugo

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 30

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 30 ng El Filibusterismo:

 • Ang paglaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan: Ipinapakita ng kabanatang ito na ang kapangyarihan ay dapat gamitin sa mabuting paraan at hindi upang abusuhin ang iba. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay nagdudulot ng pagdurusa at kawalan ng hustisya sa lipunan.
 • Ang paghahanap ng hustisya at pagkakapantay-pantay sa lipunan: Ang paghahanap ng hustisya ay isang mahalagang aspeto ng lipunan upang maiwasan ang paglaganap ng krimen at pag-aabuso. Ang kabanatang ito ay nagtuturo na dapat labanan ang mga mapang-abusong tao at institusyon para sa pagkakapantay-pantay at hustisya.
 • Ang sakripisyo at pagmamahal para sa minamahal: Sa pagmamahal, kailangan nating harapin ang iba’t ibang pagsubok at handang gawin ang lahat para sa ating minamahal. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng lakas sa atin upang harapin ang mga hamon at ipaglaban ang ating mga karapatan.
 • Ang pagtanggap sa realidad at pagharap sa mga pagsubok sa buhay: Ang buhay ay puno ng pagsubok at dapat nating tanggapin ang realidad upang maunawaan ang tunay na halaga ng ating mga karanasan. Sa pagharap sa mga pagsubok, nakakatuklas tayo ng ating lakas at kakayahan na malampasan ang mga ito.
 • Ang kahalagahan ng pagkakaisa at tulong sa kapwa: Sa panahon ng kagipitan, mahalaga ang pagkakaisa at tulong sa isa’t isa upang malampasan ang mga pagsubok. Sa kabanatang ito, makikita natin kung paano sana nagbago ang takbo ng kwento kung nagkaisa at nagtulungan ang mga tauhan.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 30 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 31 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link