Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 44 – Pagsusuri ng Budhi. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Nga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 44 – Pagsusuri ng Budhi

Sa kabila ng matinding lagnat at deliryo ni Maria Clara, patuloy siyang inaalagaan nina Tiya Isabel at ng mga kaibigan nito. Ginagawa rin naman ni Kapitan Tiago ang kanyang makakaya, tulad ng pagpapamisa at pag-aabuloy sa simbahan. Sa wakas, gumaling ang lagnat ni Maria Clara dahil sa gamot na nireseta ni Don Tiburcio.

Napag-usapan nina Padre Salvi, Kapitan Tiyago, at mag-asawang Espadaña na ililipat na si Padre Damaso sa parokya ng Tayabas. Ikinalungkot ito ni Kapitan Tiago, dahil para na rin niyang ama si Padre Damaso.

Samantala, ipinagmalaki ni Donya Victorina ang naging papel ni Don Tiburcio sa paggaling ni Maria Clara. Ngunit, iginiit ni Padre Salvi na higit na nakapagpapagaling ang pagkakaroon ng malinis na konsensiya kaysa sa mga gamot.

Dahil sa pagkapikon ay iminungkahi ni Donya Victorina na gamutin ng kanyang kumpisal ang nakababanas na si Donya Consolacion. Ngunit, hindi na makasagot si Padre Salvi. Sa halip, ipinag-utos niya kay Kapitan Tiago na ihanda si Maria Clara para sa kumpisal.

Sa kalaunan, nalaman ni Maria Clara mula kay Sinang na si Ibarra ay abala sa pagpawalang-bisa ng kanyang ekskomunikasyon.

Pagdating ng araw ng kumpisal, napansin ni Tiya Isabel na mukhang hindi nakikinig si Padre Salvi sa mga sinasabi ni Maria Clara at tila inaalam ang nasa isip ng dalaga. Pagkatapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salvi na nakapangunot noo, namumutla, pawisan, at kagat-labi.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 44

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-44 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Maria Clara

Siya ang pangunahing tauhan na nabanggit sa kabanata. Siya ay nagkasakit at nabinat pagkatapos ng kanyang pangungumpisal. Sa kanyang lagnat, nababanggit niya ang kanyang ina. Nakakaranas siya ng pag-aalala sa nalalapit na paglipat ni Padre Damaso, na tinuring niya bilang kanyang pangalawang ama.

Tiya Isabel

Ang malapit na kamag-anak ni Maria Clara na nagaalaga sa kanya.

Kapitan Tiago

Ang ama ni Maria Clara. Ipinahayag niya ang kanyang gintong baston sa Birhen bilang pasasalamat nang bumaba ang lagnat ni Maria Clara.

Padre Salvi

Isa sa mga taong nag-uusap tungkol sa nalalapit na paglipat ni Padre Damaso. Siya rin ang tumatayong pari sa pangungumpisal ni Maria Clara.

Padre Damaso

Isang pari na malapit kay Maria Clara at nalalapit na ilipat sa ibang destino.

Mag-asawang de Espadaña

Mga kausap nina Padre Salvi at Kapitan Tiago tungkol sa paglipat ni Padre Damaso.

Donya Victorina

Isa sa mga nagbigay ng sariling interpretasyon sa paggaling ni Maria Clara.

Sinang

Kaibigan ni Maria Clara na nagdala ng balita tungkol kay Ibarra.

Ibarra

Ang iniibig ni Maria Clara na abala sa kanyang mga problema.

Victoria

Kasama ni Sinang na bumisita kay Maria Clara.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 44

Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan naroon si Maria Clara na may sakit.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 44

  • Kumpisal – Isang sakramento sa Simbahan Katoliko na kinabibilangan ng pag-amin ng mga kasalanan sa isang pari
  • Ekskomunikado – Ang estado ng isang miyembro ng simbahan na tinanggalan ng mga karapatan bilang miyembro ng Simbahan Katoliko dahil sa isang malubhang paglabag
  • Baston – Isang tungkod na ginagamit bilang suporta sa paglakad o bilang simbolo ng kapangyarihan o katayuan
  • Pangungumpisal – Ang proseso ng pag-amin ng mga kasalanan sa isang pari
  • Paksa – Ang pangunahing ideya o tema ng isang usapan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 44

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 44 ng Noli Me Tangere:

  • Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kahalagahan ng malinis na konsensiya sa kalusugan at paggaling ng isang tao. Ayon kay Padre Salvi, mas mahalaga ito kaysa sa anumang gamot. Nakikita rin ang pagpapahalaga ng mga tauhan sa kanilang relihiyon at pananampalataya, kung saan sinusubukan nilang makuha ang tulong ng simbahan upang mabigyan ng kaginhawahan at lunas sa kanilang problema.
  • Sa pangungumpisal ni Maria Clara, ipinakita ang pagkakataong ito para sa isang tao na makilala ang kanyang sarili at magsuri ng kanyang budhi. Ito ay isang pagkakakataon upang mapatawad sa mga kasalanan at magsimula muli sa landas na may malinis na konsensiya.
  • Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig din ng isang moral na aral na maging mapanuri sa mga taong may mga motibo at hangarin na hindi makatarungan. Halimbawa, sa kumpisal ni Maria Clara, napansin ni Tiya Isabel ang kakaibang kilos ni Padre Salvi na tila hindi siya nakikinig sa mga salaysay ng dalaga at mas inaalam ang kanyang mga iniisip. Ito ay nagbabala sa atin na maging maingat sa mga taong maaaring mag-abuso sa kanilang kapangyarihan at tiwala na ibinibigay sa kanila ng ibang tao.
  • Sa pangkalahatan, ang mensahe ng kabanatang ito ay ang kahalagahan ng malinis na konsensiya, pananampalataya, at pagpapahalaga sa sarili at sa ibang tao. Sa pagharap sa mga pagsubok at problema sa buhay, ang pagkakaroon ng malinis na konsensiya at ang pagpapahalaga sa mga mahalaga sa atin ay maaaring maging sandigan upang makamit ang kaginhawahan at kaligayahan.

At dito nagtatapos ang Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa ika-44 kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 45 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link