Home » Articles » Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 43 – Mga Plano. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: Noli Me Tangere Kabanata 42 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 43 – Mga Plano

Sa kabanatang ito, kitang-kita ang pag-aalala ni Padre Damaso kay Maria Clara. Pinuntahan niya ang dalaga sa kanyang silid at nanangis na sinabing hindi ito mamamatay. Nagulat ang mga tao sa pagsasabuhay ng pari ng kanyang malambot na puso, na ipinapakita ang kanyang pagmamahal kay Maria Clara.

Pagkatapos ay lumabas si Padre Damaso para managhoy sa silong ng balag. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Donya Victorina na ipakilala si Linares sa pari. Ipinakita ni Linares ang sulat kung saan sinasabing naghahanap siya ng trabaho at asawa. Ayon kay Padre Damaso, mabilis na matatanggap si Linares sa trabaho dahil abogado ito sa Universidad Central. Sa usapin ng pag-aasawa, iminungkahi ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago tungkol dito, na ikinabalisa naman ni Padre Salvi.

Samantala, lumapit si Lucas kay Padre Salvi upang humingi ng katarungan para sa kapatid. Sinubukan niyang paawain ang pari sa kanyang pag-arte at pagluha, ngunit hindi ito nagustuhan ni Padre Salvi kaya pinagtabuyan niya si Lucas.

See also: Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere Kabanata 43

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-43 Kabanata ng Noli Me Tangere:

Padre Damaso

Isa sa mga pangunahing tauhan sa kabanata na ito. Siya ay isang pari na lumuha sa kanyang silid at lumabas sa balkonahe. Ipinapakita rito na sa kabila ng kanyang pangkaraniwang tindig at pakikitungo, nagtataglay din siya ng damdamin at kakayahang maramdaman ang kalungkutan.

Donya Victorina

Isang karakter na kasama ni Linares. Wala siyang direktang ginagampanan sa kabanata maliban sa pagiging kasama ni Linares.

Linares

Isang abogado na nagpakilala kay Padre Damaso bilang inaanak ng kapatid nito. Ipinahiwatig niya ang kanyang pangangailangan ng trabaho at pagnanais na magpakasal. Nag-abot rin siya ng liham kay Padre Damaso.

Padre Salvi

Siya ay binanggit sa huli ng kabanata bilang isang pari na nagkaloob ng danyos kay Lucas at inutusan itong lumayas.

Lucas

Isang karakter na lumapit kay Padre Salvi para humingi ng aksyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinahayag niya ang kanyang saloobin hinggil sa natanggap na danyos.

Read more: Noli Me Tangere Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa Noli Me Tangere Kabanata 43

Ang tagpuan ng kabanata ay sa bahay ni Kapitan Tiago.

Talasalitaan sa Noli Me Tangere Kabanata 43

 • Pumasok – tumahak o tumungo sa loob ng isang lugar
 • Silid – isang espasyo o lugar sa loob ng isang estruktura tulad ng bahay, opisina, o eskwelahan
 • Dalaga – babae na hindi pa kasal
 • Pari – taong relihiyoso na naglilingkod sa simbahan at nagpapahayag ng salita ng Diyos
 • Luhaan – nagpapahiwatig ng kalungkutan o sama ng loob, madalas na nagpapalabas ng luha
 • Kapangitan – ang estado o katangian na hindi kaaya-aya sa paningin
 • Ugali – kinasanayang asal o kilos ng isang tao
 • Balkonahe – isang espasyo na nakalabas sa isang gusali o estruktura, karaniwang may magandang tanawin
 • Abugasya – ang propesyonal na disiplina na may kinalaman sa interpretasyon, pagpapatupad, at pagsusulong ng batas

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa Noli Me Tangere Kabanata 43

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 43 ng Noli Me Tangere:

 • Sa kabanatang ito, makikita natin ang pagpapahalaga sa tunay na pagkatao ng isang tao. Ang pagmamahal ni Padre Damaso kay Maria Clara ay nagpakita ng kakaibang aspeto ng kanyang pagkatao, na hindi lahat ay nakikita lamang sa panlabas na anyo. Samantala, ang pagkukunwari ni Lucas ay nagturo sa atin na ang pagtitiwala sa iba ay dapat na magmula sa kanilang integridad at hindi sa kung ano ang ating nakikita o nararamdaman sa panlabas na pagpapakita.
 • Ang mensahe ng kabanatang ito ay nagpapakita na ang pagpapakita ng malambot na puso ay mahalaga sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Hindi rin sapat ang pagpapakita ng kahabagan sa iba upang makuha ang kanilang tiwala, dahil ang tunay na tiwala ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakita ng integridad at katapatan sa ating mga saloobin at aksyon.

At ‘yan ang Noli Me Tangere Kabanata 43 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

See also: Noli Me Tangere Kabanata 44 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link