Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 29 – Ang Huling Pati-ukol kay Kapitan Tiago. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang mga mahahalagang aral na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 29 – Ang Huling Pati-ukol kay Kapitan Tiago

Sa Kabanata 29 ng El Filibusterismo, ipinakita ang marangyang libing ni Kapitan Tiago. Si Padre Irene ang hinirang na tagapamahala at tagapagpatupad ng kanyang testamento. Ang malaking kayamanan ni Kapitan Tiyago ay napunta sa Sta. Clara, sa Papa, sa Arsobispo, at sa mga orden, samantalang dalawampung piso ang itinira para sa matrikula ng mga estudyanteng mahihirap. Inalis niya ang pamana kay Basilio dahil sa kawalang-utang na loob umano nito, ngunit isinauli ito ni Padre Irene na nangakong siya ang magpapaluwal mula sa sariling bulsa.

Nagkaroon ng pagtatalo sa tamang damit na isusuot ni Kapitan Tiago. Sa huli, ang lumang damit ng Kapitan ang ipinasuot ni Padre Irene. Usap-usapan din ang paglitaw ng kaluluwa ni Kapitan Tiago na may dala-dalang sasabunging manok, nganga, at opyo sa bibig. Pinag-uusapan ng mga kasama niya sa sabungan kung hahamunin ni Kapitan Tiago si San Pedro sa pagsasabong sa langit.

Sa libing, tatlong pari ang nagmisa, maraming kamanyang ang sinunog at agua bendita ang ipinandilig sa kabaong. Marami ang humanga sa libing ni Kapitan Tiago, kasama na si Donya Patrocinio na naging kaaway niya sa pagkabanal.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 29

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-29 Kabanata ng El Filibusterismo:

Kapitan Tiago

Isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela, namatay at ipinakita sa kabanatang ito ang kanyang marangyang libing.

Padre Irene

Isa pang tauhan sa nobela, siya ang itinalaga bilang tagapamahala at tagapagpatupad ng testamento ni Kapitan Tiago.

Basilio

Isa sa mga tauhan na binanggit, pinagkaitan ng mana mula sa testamento ni Kapitan Tiago dahil sa diumano’y kawalang-utang na loob nito. Gayunpaman, pinangakuan ito ni Padre Irene na ibabalik ang mana nito mula sa sarili niyang bulsa.

Mga estudyanteng mahihirap

Sila ang mga makikinabang sa matrikula na binayaran mula sa perang itinira ni Kapitan Tiago.

Donya Patrocinio

Isa pang tauhan na binanggit sa kabanata. Isa siyang kaaway ni Kapitan Tiago na humanga sa kanyang libing.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 29

Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa libingan, kung saan ginanap ang marangyang libing ni Kapitan Tiago.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 29

  • Marangyang – Magara
  • Hinirang – Itinalaga, napili
  • Pamana – Ang mga ari-arian na iniwan ng isang tao kapag siya’y namatay
  • Matrikula – Ang bayad sa pag-aaral
  • Sasabunging manok – Manok na ginagamit sa sabong
  • Nganga – Isang uri ng bisyo na kinakain o dinudurog sa bibig
  • Humanga – Namangha

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 29

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 29 ng El Filibusterismo:

  • Ang Kabanata 29 ng El Filibusterismo ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting reputasyon at pagkilala sa ating pagkatao. Hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa kanyang yaman, ngunit sa kanyang pagiging mabuti sa kapwa. Ang pagtatalo sa tamang damit na ipasuot kay Kapitan Tiyago ay simbolismo ng pagkukunwari sa lipunan, kung saan ang iba ay nagbibigay ng pahalagang pansarili kaysa sa pagpaparangal sa yumao.
  • Sa kabilang dako, ang pagtatalo kung hahamunin ni Kapitan Tiago si San Pedro sa pagsasabong sa langit ay nagpapakita ng pag-asa at pananampalataya na ang pagkamatay ay hindi katapusan ng lahat, at may buhay na naghihintay sa kabilang buhay. Ang paghanga ng mga tao sa libing ni Kapitan Tiago ay nagtuturo rin sa atin na ang ating pamumuhay dito sa lupa ay may malaking epekto sa kung paano tayo aalalahanin ng ating kapwa tao.
  • Sa kaso ni Donya Patrocinio, maramdaman din natin ang inggit na nararamdaman niya sa libing ni Kapitan Tiago. Ito ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng labis na pagpapahalaga sa sarili at ang paghahangad ng higit na puri ay hindi makakatulong sa pagkamit ng tunay na kasiyahan.

At dito nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Naging kapaki-pakinabang ba sa iyo ang araling ito? Kung oo ang iyong sagot, ibahagi mo din ito sa iyong mga kaklase at kaibigan para sila din ay matuto sa unang kabanata ng nobelang ito.

Samantala, maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media account. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 30 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link