Home » Articles » El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, Mga Tauhan, at Aral

El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, Mga Tauhan, at Aral

Tatalakayin natin sa post na ito ang maikling buod ng El Filibusterismo Kabanata 28 – Pagkatakot. Bukod pa d’yan, malalaman mo din kung sinu-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito, ang tagpuan, mga talasalitaan, pati na rin ang aral at mahahalagang kaisipan na mapupulot mo rito.

Related: El Filibusterismo Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

Mga Nilalaman

See also: El Filibusterismo Kabanata 27 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 28 – Pagkatakot

Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hinggil sa hula ni Ben Zayb na magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga mag-aaral at awtoridad sa Pilipinas. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga Intsik, Heneral, at mga prayle na dumadayo sa tindahan ni Quiroga. Natakot din si Quiroga at nagtungo sa bahay ni Simoun upang itanong kung dapat gamitin ang mga armas na nasa kaniyang bodega. Subalit, ayaw makipagkita ni Simoun kaninuman.

Hindi rin makipagkita si Don Custodio, kaya nagpunta si Quiroga sa bahay ni Ben Zayb. Dito niya natagpuang nakabaluti si Ben Zayb at gumagamit ng dalawang rebolber bilang pabigat sa mga papel. Nagpasya si Quiroga na umuwi at magpahinga dahil sa pagkatakot.

Patuloy ang pagkalat ng balita na magsasanib-puwersa ang mga mag-aaral at tulisan, habang lumalala ang sitwasyon. Maraming maling akala at paghihinala ang nagdulot ng kaguluhan at patayan. Nagkaroon ng usapin kung sino ang may kagagawan ng mga paskil – iba’t ibang opinyon ang lumabas na maaaring si Padre Salvi o si Quiroga ang may kagagawan nito.

Sa huling bahagi ng kabanata, natagpuan ni Ben Zayb ang bangkay ng isang babae sa Luneta habang naglalakad.

See also: El Filibusterismo Buod ng Bawat Kabanata 1-39 w/ Talasalitaan

Mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 28

Ito ang mga tauhang nabanggit sa ika-28 Kabanata ng El Filibusterismo:

Ben Zayb

Isa sa mga nangungunang manunulat sa pahayagan na ‘El Grito’. Siya rin ang nagtungo sa Luneta at natagpuan ang bangkay ng isang babae sa huling bahagi ng kabanata.

Quiroga

Ang may-ari ng tindahan na madalas puntahan ng mga Intsik, Heneral, at mga prayle. Dahil sa balita ng gulo, nagpunta siya sa bahay ni Simoun at Don Custodio para humingi ng payo, at nag-alala kung dapat gamitin ang mga armas na nasa kaniyang bodega.

Simoun

Isang misteriyosong karakter na tinukoy ni Quiroga. Sa kabanatang ito, ayaw makipagkita ni Simoun kaninoman.

Don Custodio

Isang karakter na hindi rin nais makipagkita sa iba.

Padre Salvi

Isa sa mga taong pinaghihinalaang may kinalaman sa mga paskil.

Read more: El Filibusterismo Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Tagpuan sa El Filibusterismo Kabanata 28

Ang tagpuan ng kabanata ay naganap sa mga lugar tulad ng tindahan ni Quiroga, mga tahanan nina Simoun, Don Custodio, at Ben Zayb, at sa Luneta.

Talasalitaan sa El Filibusterismo Kabanata 28

  • Lumaganap – kumalat o nagpatuloy
  • Pahayagan – dyaryo
  • Intsik – tawag sa mga Tsino
  • Prayle – mga paring Espanyol na kasapi ng mga orden ng mga Dominiko, Heswita, Agustino, atbp.
  • Bodega – imbakan o storage
  • Rebolber – baril o pistol
  • Magsasanib-puwersa – magkakaisa o magtutulungan

Mga Aral, Mensahe, at Implikasyon sa El Filibusterismo Kabanata 28

Narito ang mga aral at mahahalagang kaisipan na maaaring mapulot sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo:

  • Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa mga epekto ng maling impormasyon, pagkakalat ng tsismis, at pagpapalaganap ng takot sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapag-alinlangan sa mga balita at impormasyong ating natatanggap bago ito ibahagi sa iba. Higit sa lahat, ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga maling akala at hindi pagtitiwala sa kapwa ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang trahedya at kaguluhan sa ating komunidad. Kailangang maging responsable sa paghawak at pagpapakalat ng impormasyon, at bigyang halaga ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan.
  • Marami ang naiimpluwensyahan ng mga maling balita at impormasyon na lumaganap sa kabanatang ito. Ito ay nagdulot ng takot, pag-aalinlangan, at pagkasira ng reputasyon ng ilang tauhan, tulad ni Quiroga. Bilang mga indibidwal, mahalaga na maging maingat sa pagtanggap ng mga balita at impormasyon, at huwag madala sa agos ng paniniwala ng iba. Dapat tayong maging bukas sa pagtatanong at paghahanap ng katotohanan upang maiwasan ang pagkalito at pagkakalat ng mga maling impormasyon.
  • Sa huli, ang kabanata ay nagsisilbing paalala na ang bawat kilos at desisyon na ating ginagawa ay may epekto sa ating kapwa at sa ating lipunan. Dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng iba at maging maingat sa ating mga kilos at desisyon upang hindi ito magdulot ng dagdag na problema sa ating komunidad.

At ‘yan ang El Filibusterismo Kabanata 28 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang araling ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaklase at kaibigan upang sila din ay matuto sa bahaging ito ng nobela.

Maaari mo din itong i-share sa iyong mga social media profile. I-click lamang ang share button na makikita sa iyong screen. Para sa karagdagang mga tanong tungkol sa ating aralin, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.

Read next: El Filibusterismo Kabanata 29 Buod, mga Tauhan, Tagpuan, Talasalitaan, at Aral

0 Shares
Share via
Copy link